map-marker

Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

map-marker

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

bubbles

emdn@emdn.cat

link2
users2

L’escola es projecta

L’escola es projecta

A L’escola es projecta durant uns dies emprenem el repte de desenvolupar projectes que siguin engrescadors i enriquidors per a l'alumnat des de P3 fins a 2n de batxillerat. A l'escola durant uns dies creem un espai que ens permet treballar més enllà dels temes que s'imparteixen a les diverses matèries. Les classes i les activitats prenen un altre aire, els infants i joves de tots els cursos treballen per uns mateixos objectius. El nostre objectiu és que durant aquests dies l’alumnat faci activitats com conferències, tallers, projecció de documentals, jocs, debats, exposicions... que esdevinguin especials, que pugui recordar i compartir.

Per a dur a terme les activitats i els treballs partim de la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes, conegut com a ABP: involucrem l’alumnat de manera activa en l’aprenentatge de coneixements i habilitats a través del plantejament d’una pregunta, problema o situació, en definitiva, d'un repte que esdevindrà un producte final. L’alumnat ha de desenvolupar en equip un projecte seguint uns objectius –que es poden anar modificant–, un conjunt de passos i una seqüència lògica d’acció facilitada pel mateix docent responsable i dissenyada per ambdós agents (professorat i alumnat) de forma conjunta.

Característiques dels projectes:

  • Pretenen ser interdisciplinaris i transversals
  • Són motivadors i sensibilitzadors de la societat en què es viu
  • Fan treballar en equip i reflexionar sobre qüestions bàsiques
  • Despleguen al màxim les competències bàsiques
  • Cobreixen aspectes importants per a la formació dels infants i joves
P3: Construïm joguines?

L‘objectiu del projecte és plantejar als infants com es poden construir joguines i fer-les amb material reciclable: capses, taps, ampolles...

P4: Què és la prehistòria?

Fa milers d’anys, el món era molt diferent del que coneixem. Amb aquest projecte es pretén que els infants observin i es preguntin pels canvis que ha experimentat la vida humana amb el pas del temps.

P5: Fem circ?

Plantegem el projecte amb la pregunta inicial següent: com és el món del circ i qui hi treballa? L’objectiu principal és conèixer el món del circ.

1r de Primària: Vols conèixer els dinosaures?

Amb aquest projecte volem que els nens i nenes coneguin d’una manera engrescadora qui eren i com eren els dinosaures: uns animals fantàstics i apassionants que van habitar el nostre planeta fa molt i molt de temps.

2n de Primària: Com són els robots?

Aquest és un projecte que té per objectiu la descoberta d’aquest tipus de màquines tan especials i fantàstiques anomenades robots.

3r de Primària: Has somiat mai de viatjar a l'espai? T'agradaria ser astronauta?

Els alumnes poden experimentar amb noves sensacions en aquest viatge que es proposa. Tenen l'oportunitat de realitzar diverses activitats interdisciplinàries.

4t de Primària: Per què és important l’alimentació?  

A partir de la pregunta inicial proposem als infants realitzar un viatge que fomenta l’interès per descobrir les diferents implicacions que té l’alimentació en la nostra salut i el nostre entorn. L’objectiu del projecte és promoure una alimentació saludable i un consum responsable en els nens i nenes.

5è de Primària: Com va ser la infantesa dels avis i àvies?

El projecte parteix de la pregunta inicial: has sentit mai la curiositat de saber com era la vida del teus avis quan eren nens? Potser era molt diferent d’ara o potser no...

6è de Primària: Va viure Alícia al país de les meravelles?

Alícia va realment viure al país de les meravelles o tot va ser resultat de la seva imaginació? Ens endinsem en el món màgic d’Alícia.

1r d’ESO: Reciclem? Què podem millorar a l’escola?

En aquest projecte es proposa una campanya de conscienciació per millorar el reciclatge a l’escola i es dissenya en el format que l’alumnat escull: mural, vídeo, ràdio...

2n d’ESO: Coneixeu les cultures del món?   

Els i les alumnes de 2n d’ESO s’endinsaran en les diferents cultures del món a partir d’activitats diverses. Faran una volta al món, un viatge que els portarà a conèixer i aprendre de la diversitat cultural. El recorregut els durà a treballar, per exemple, la música, la gastronomia, les tradicions i les festes de diferents indrets del nostre planeta.

3r d’ESO: SOS, animals en perill d’extinció?

La terra ha viscut la desaparició d’espècies per motius naturals o bé per culpa de l’ésser humà. El projecte neix amb la necessitat de conscienciar la societat del problema que aquesta situació genera en els ecosistemes.