map-marker

Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

map-marker

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

bubbles

emdn@emdn.cat

link2
users2

Batxillerat

Ensenyem a desaprendre, ensenyem a oblidar

En aquesta etapa som conscients que hem d’oferir al nostre alumnat un ensenyament que prepari els joves per als estudis posteriors i el món professional i laboral. El nostre alumnat ha de saber relacionar-se amb altres persones, ha de saber conviure-hi, però també ha d’aprendre a tenir iniciativa i a ser autònoms i exigents amb la seva feina.

Combinem i alternem diferents dinàmiques de treball
 • Els ensenyem a treballar en parella, en equip i en grup-classe perquè han de saber col•laborar i treballar amb altra gent. Algunes de les activitats proposen que un alumne ensenyi a un altre, ja que la millor forma d'aprendre és fent l'esforç d'explicar-ho als altres.
 • Els ensenyem a treballar de forma individual perquè així desenvolupen la seva capacitat d'aprendre i de reflexionar.
Per aconseguir els nostres objectius treballem
 • Amb un professorat que té il·lusió i ganes d’ensenyar.
 • Amb un Batxillerat de 2 anys i un altre de 3 anys per adaptar-nos a cada alumne/a.
 • Amb grups reduïts a les matèries optatives de Batxillerat.
 • Amb tauletes tàctils, la plataforma digital Blinklearning i la plataforma virtual Moodle.
 • Amb aules creatives per a completar la formació acadèmica.
 • Amb Flipped Classroom per potenciar a casa l'estudi dels continguts per mitjà de recursos audiovisuals i facilitar i potenciar a l'aula els processos d'adquisició o pràctica.

Els nostres batxillerats

En aquesta etapa pretenem que els nois i les noies assoleixin el màxim de cultura, maduresa personal i intel·lectual, i que tinguin les eines i estratègies suficients amb vista a seguir el seu camí en els estudis superiors posteriors i el món laboral.

És l’última etapa educativa de l’escola. I atents sempre al nostre lema, Som creatius, pensem diferent, contribuïm que els nois i noies siguin, el dia de demà, homes i dones feliços i preparats en tots els àmbits.

Modalitats Batxillerat de dos i tres anys L'equip docent

Modalitats

Oferim totes les modalitats de Batxillerat:

 • Ciències i Tecnologia
 • Humanitat i Ciències Socials
 • Arts

En cadascuna de les modalitats, l’alumnat disposa de grups reduïts en les diverses matèries optatives, fet que facilita enormement una metodologia activa, una comunicació entre el professorat i l’alumnat molt més propera i un treball molt més individualitzat. Un veritable luxe per a l’alumnat i el professorat, que pot treballar molt més l’atenció personalitzada.

Batxillerat de dos i tres anys

Oferim dos tipus de Batxillerat: un de dos anys i un altre de tres anys. Per tal d’evitar possibles decepcions i dificultats, proposem la possibilitat de fer el Batxillerat de tres anys, que permet distribuir les diferents matèries comunes i optatives en tres cursos. Així permetem al nostre alumnat més flexibilitat horària i poder assolir els continguts curriculars amb èxit i obtenir el títol de Batxillerat.

L\'equip docent

Una de les nostres apostes més fermes és la disposició d’un professorat que té il·lusió i passió per la seva professió, allò que nosaltres anomenem docents propassionals, que en tot moment estan al costat de l’alumnat i coordinats pels tutors i tutores. La tutoria segueix esdevenint vital com a acompanyament de l’alumnat, tant pel que fa als aprenentatges com de cara a l’orientació pel futur.

Projecte Thinkin' a Batxillerat

A batxillerat completem el projecte Thinkin’ iniciat a l’etapa d’infantil, un programa global de llengua anglesa dissenyat pel Departament de Llengües de l’escola que permet a l’alumnat aprendre aquest idioma d’una manera continuada, gradual i coherent. Volem que l’estudi de l’anglès tingui una utilitat per als nostres alumnes. A banda de preparar-los perquè es puguin desenvolupar quotidianament en aquesta llengua, oferim la possibilitat d’obtenir un títol oficial d’anglès.

Speaking Assistant

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica. És per aquest motiu que tenim un conveni amb CEA Study Abroad, per mitjà del qual disposem d’un auxiliar de conversa de P3 a 2n de batxillerat, i que reforça altres activitats i actuacions que duem a terme perquè l’alumnat domini amb fluïdesa aquest idioma.

Professores natives en llengua anglesa acompanyen l’alumnat perquè millori la competència en aquesta llengua estrangera. Aquesta és una gran oportunitat per practicar la llengua amb una persona nativa, fet que no només afavoreix el desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge relacionades amb les destreses orals, sinó també el coneixement d’una altra cultura i els seus costums.

Característiques del projecte

 • En el projecte Speaking assistant, l’alumnat aplica els seus coneixements d’aquesta llengua per mitjà de situacions diverses i jocs.
 • Es treballa d’una manera dinàmica i amb activitats per millorar la competència oral.
 • El projecte reforça l’estudi de la llengua a l’escola i prepara l’alumnat per una part de les proves dels diferents certificats oficials de Cambridge.
Títols oficials
 • Oferim la possibilitat d’obtenir un títol oficial de la universitat de Cambridge: First Certificate
 • Es tracta d’un títol expedit per la universitat de Cambridge i que correspon al nivell B2 del marc comú europeu de referència. Entenem aquest certificat com una eina de motivació per als alumnes i com un valor afegit per a desenvolupar-se en el món laboral. Per això a Batxillerat a les classes es treballa segons el nivell B2, en lloc de fer-ho seguint el currículum per cursos.

Filosofia 3/18

A més dels continguts de les assignatures, l’escola és responsable de fer arribar a tot l’alumnat una sèrie de conceptes i valors, com la justícia, la veritat, l’amistat o la llibertat, que són indispensables per a desenvolupar plenament la vida que vivim. Com que aquestes qüestions són tractades per la filosofia, volem que aquesta matèria arribi a tot l’alumnat, des dels més petits als més grans de l’escola. És necessari ensenyar als infants i joves a filosofar. D’aquesta manera, aprendran a pensar i podran construir un món millor, ser ciutadans actius i compromesos, una qüestió molt necessària en la nostra societat.

Ensenyem a pensar, no què pensar

Posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.

Batxillerat dual

Amb l’objectiu de potenciar el multilingüisme i preparar l’alumnat per al món del segle XXI, hem signat un conveni amb Academica Corporation ­una institució escolar i educativa nord-americana-, per mitjà del qual l’alumnat que ho vulgui pugui obtenir una doble titulació de batxillerat espanyol i nord-americà.

Característiques
 • Pot accedir-hi l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO i 1r de batxillerat.
 • Es realitza online i tan sols es parla anglès.
 • L’alumnat està matriculat a l’escola i simultàniament en un High School als EUA.
 • El professorat de l’escola estatunidenca es connecta per Skype i parla amb l’alumnat en unes dates concretes.
 • L’alumnat ha de cursar un nombre determinat de crèdits nord-americans.
 • La doble titulació de batxillerat obre les portes a la possibilitat d’estudiar en una universitat nord-americana.
Objectius

Amb aquest programa es prepara l’alumnat per adquirir els millors nivells de competència d’acord amb tres objectius:

 • Immersió lingüística, en un entorn d’estudi i treball
 • Immersió tecnològica: 100% online, professorat, plataforma, eines, comunicacions, etc.
 • Immersió personal en la gestió, l’esforç, la responsabilitat, l’organització i la maduresa

L’Escola ha obtingut el distintiu de Col·legi American Dream, promogut per Academica International Studies i W2A Management, pel qual l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat pot aspirar a formar part del programa American Dream: viu el somni americà.

Es tracta d’un programa que té com a objectiu identificar el talent acadèmic i esportiu des de la perspectiva dels requisits valorats en el model universitari americà, i en el qual l’alumnat que supera unes proves i és seleccionat entre els 6 millors té dret a la gestió gratuïta del procés de matriculació per accedir a una universitat als EUA i a optar a beques acadèmiques i esportives.

Seminaris

En el marc dels programes i currículums de batxillerat, oferim a l’alumnat d’aquesta etapa educativa un seguit de seminaris de temes relacionats amb les ciències, les humanitats i les arts. Al llarg del curs, proposem a l’alumnat tant de 1r com de 2n una àmplia oferta de continguts que li permeti despertar l’interès per temes i matèries d’actualitat i de coneixement divers.

Objectius

Els seminaris tenen com a objectiu completar la formació acadèmica de l’alumnat de batxillerat i preparar-lo d’una manera integral tant per als estudis universitaris i de cicles formatius de grau superior com per al mercat laboral. La nostra voluntat és que l’alumnat quan acabi aquesta etapa educativa tingui una bona preparació cultural i sàpiga desenvolupar-se d’una manera pràctica i amb garanties tant en els estudis posteriors com en el repte professional.

Els nostres seminaris

Aprendre a mirar

Aprendre a mirar la realitat a partir del cinema és una part més del nostre aprenentatge vital. En aquest seminari es fa un tast de la història del cinema a partir d’alguns fragments de pel·lícules en què quedin clars elements narratius com l’espai, el temps, el so el color, la llum i els objectes. Voleu ser espectadors i espectadores amb coneixement?

Big Data: El valor de la informació

L’era digital genera una gran quantitat de dades que són un enorme potencial d’informació per a les empreses, per als estats, per a organitzacions de diverses. Com es tracten aquestes dades?, quin ús se’n fa?, quina informació deixem cada cop que utilitzem un mecanisme de comunicació digital? Big data: interpretar el present, una eina de futur.

Com sortir a la muntanya i gaudir-ne

Anar a la muntanya requereix una preparació més gran del que es pot pensar. Aquest taller té com a objectiu l’elaboració d’una guia bàsica per poder anar a la muntanya de forma segura, responsable i respectuosa amb el medi ambient.

Cultura, consumisme i escenografies urbanes

En aquest seminari es fa un recorregut per l’oferta cultural de Barcelona i s’analitza com s’ha anat transformant per tal de competir amb els centres comercials. Veurem com a partir de diverses estratègies comercials ens aboquen al consum.

D'Aquil·les a "Los Mercenarios": La figura de l'heroi

Si us agraden els herois d’acció del cinema, aquest és el vostre seminari. S’hi analitzen les seves característiques arquetípiques: què mou un home de carrer a agafar les armes, com entén la justícia, per què es revenja, on queda l’amor, és valent o temerari... I com aquestes característiques deriven dels herois literaris clàssics (Aquil·les, Ulisses, Hèrcules...).

Desenvolupament sostenible

Sabeu realment què vol dir sostenibilitat, una paraula molt present en la nostra societat? En aquest seminari entendrem aquest concepte en la seva globalitat: d’on sorgeix, quins àmbits abraça, quines són les polítiques que s’apliquen en favor d’aquest nou concepte de desenvolupament, què podem fer a títol individual per contribuir-hi activament... Entre tots intentarem treure’n l’entrellat.

Els amos del món

Corre com una llegenda urbana sobre que hi ha uns grups de pressió a escala mundial que dominen aspectes cabdals de l’economia i la societat des de temps immemorables. És cert això? En aquest seminari ens endinsarem en el món de la maçoneria i els Illuminati, i intentarem respondre a les qüestions prèviament plantejades.

Els nombres imaginaris existeixen?

Potser algun o altre cop us heu plantejat si els nombres imaginaris o complexos són necessaris. És així? En aquest seminari reflexionem sobre la necessitat de la seva existència, sobre la seva construcció i propietats. A més, veiem la sorprenent i màgica relació que hi ha entre aquests nombres i les solucions d'una equació.

Enigmística: El misteri de les paraules

Els mots amaguen misteris, significats, laberints verbals, es poden llegir escurçats o capgirats, del dret o del revés, de dalt a baix o en sentit invers, són sonors o apagats, simples o enrevessats. En aquest seminari ens endinsem en el món dels jocs lingüístics i ens deixem endur pel laberint de les paraules. En pocs mots, ens convertim en investigadors de l’enigmística, l’art d’endevinar enigmes relacionats amb la llengua.

Estimem bé?

Totes les persones necessitem estimar i, tanmateix, poques vegades ens preguntem de quina manera ho fem i si hi ha maneres millors i pitjors. Iris Murdoch, una escriptora i filòsofa poc coneguda al nostre país, ha defensat que la majoria de vegades estimem malament i que podríem millorar molt la nostra vida si ens hi esforcem una mica. Voleu conèixer a fons les idees interessants d’aquesta autora i discutir si les podem aplicar en el nostre dia a dia?

Gestió dels espais naturals

Establir unes àrees protegides és necessari per garantir la conservació de la biodiversitat i el patrimoni natural. En aquest seminari coneixem com és el territori a Catalunya i quines figures de protecció existeixen a fi d’obtenir el màxim benefici dels espais naturals i alhora preservar-los. Així mateix, analitzem alguns projectes i controvèrsies que es presenten en aquestes entorns. Cuidem l’entorn!

Ideologies i sistemes econòmics

Les ideologies són poderoses. L’objectiu d’aquest seminari és treballar mitjançant fonts històriques els aspectes més determinants de les principals ideologies del segle XX, i els trets polítics, econòmics i socials que han motivat l’aparició de l’anarquisme, el comunisme o el nazisme, entre d’altres.

La llegenda de la reina Dido

Qui era Dido? Com es va fundar Cartago? Quina relació tenen amb les matemàtiques? En aquest seminari, ens submergim en la llegenda que explica la fundació de Cartago a la vegada que ens planteja el problema isoperimètric, un dels problemes clàssics de les matemàtiques. De totes les regions amb el mateix perímetre quina és la que té més superfície? Descobrim-ho i no perdem el temps!

Música i moments

En aquest taller es vol reflexionar i debatre sobre la música, nosaltres i el nostre dia a dia. En quins moments escoltem música i de quin tipus? Escoltem diferents músiques depenent de les tasques que fem? Per què ens emocionen algunes músiques i cançons? Quins són alguns dels paràmetres musicals que poden propiciar certes emocions? Amb les músiques que els alumnes porten i que són especials per a ells comentem tots aquests aspectes.

Nashville: Un recorregut per la música country

La música country ha anat sempre lligada a la història i a la forma de vida del sud dels Estats Units. No obstant això, poca gent coneix les veritables arrels d’aquesta música, que té molts estils diferents. El seminari és un recorregut pel bluegrass, el swing, el hillbilly i el tex-mex, entre d’altres, fins a arribar a l’actual indústria discogràfica de Nashville. Hi escoltem veus del passat com ara a Patsy Cline, ens aturem en els neotradicionalistes Alan Jackson o Garth Brooks i arribem a la música country més actual.

Nutrició i salut

El seminari de nutrició i salut pretén acostar a tothom les idees bàsiques per mantenir una alimentació equilibrada i saludable. També té com a objectiu indagar i elaborar una dieta especialment dissenyada per tal de poder millorar el rendiment escolar. Menja d’una manera sana i viuràs millor.

Oratòria comparada

“L'habilitat d'exposar una idea és tan important com la idea en si mateixa”, va dir Aristòtil. El “Yes, we can”, d'Obama, o el "I have a dream”, de Martín Luther King, han tingut un impacte global que diu molt de la importància de mesurar les paraules o de saber escollir el missatge per al moment precís. En aquest seminari descobrim les qualitats que comparteixen els i que els fan obtenir bons resultats.

Pensant des de l'ombra

Aquest taller té un objectiu clar: introduir l’alumnat al pensament i trajectòria de grans filòsofes de la història. Es fa un recorregut per encendre el llum i salvar de l'oblit les grans pensadores de la història. Sabíeu que des de l'antiguitat fins als nostres dies moltes dones s'han dedicat a la tasca filosòfica i han deixat rere seu una empremta i una influència notables?

Per què Els Simpson fan riure?

En aquest seminari s’analitzen els mecanismes que empren els creadors de la sèrie d’èxit Els Simpson per provocar el nostre riure: quins tipus d’humor s’hi aprecia, com són els seus personatges protagonistes, els cameos dels famosos, la crítica sociopolítica, Springfield com a comunitat...

Programació i creació d'apps

Aprendre les bases de la programació i crear apps és necessari per a alguns àmbits laborals. I això és el que es fa en aquest seminari a la vegada que s’ensenya a raonar de manera algorítmica. Som al món del pensament computacional (computational thinking), que d’aquí un temps esdevindrà una habilitat fonamental utilitzada per tothom.

Qualitats per a l'èxit

L'actitud és la predisposició dels éssers humans a tenir certs comportaments o conductes diverses davant les diferents situacions. Cada vegada més, el món laboral busca persones no únicament amb coneixements i experiència, sinó amb una actitud innovadora, positiva i motivadora. Voleu saber com aconseguir-ho?

Relaxem-nos!

Diguem no al bloqueig, a la por al fracàs, a la inseguretat! La intenció d’aquest taller és fer una introducció a algunes de les tècniques aplicables a situacions que ens puguin produir angoixa, de l’àmbit dels estudis, la família, els amics... Es parteix de l’autoreflexió i el debat per arribar a saber què ens passa quan fem segons què i com podem superar-ho. Respirem... i... relaxem-nos!

Robòtica

Programar moviments i rutines d'un robot amb peces de LEGO és sensacional. Per aquesta raó en aquest taller, a partir de reptes i una programació molt visual i intuïtiva, l’alumnat amb sensors i servomotors és capaç de donar solucions a un robot per superar obstacles. Els robots no pertanyen únicament a la ciència-ficció, sinó a les matemàtiques i la física. Us hi atreviu?

Sense embuts: Parlem de sexe?

A partir de diferents blocs temàtics ens endinsem en el món del sexe i la sexualitat. Resolem dubtes, ens conscienciem sobre el tema i parlem obertament d’allò que ens ha de servir per gaudir, no per patir. És un seminari pensat per informar i responsabilitzar els adolescents sobre la sexualitat.

Simbologia: Llenguatge i comunicació no verbal

Des del jeroglífic egipci fins a les emoticones, totes les cultures i civilitzacions han utilitzat elements identificadors de comunicació. Aquestes representacions gràfiques d’una idea acceptades per un grup social amb la interculturalitat s’han internacionalitzat, reinterpretat i incorporat a la cultura pròpia. Quin significat tenen? Quina interpretació en fem?

Som com ens fan? Models alternatius d'educació

Us sona el nom de Maria Montessori? És una de les persones que més han contribuït a la renovació pedagògica contemporània. Tot i que les seves propostes ja tenen més de 50 anys, avui en dia continuen resultant innovadores i atrevides. Aquest seminari, doncs, és una introducció no només a la metodologia Montessori, sinó també a la seva aplicació actual.

Tot descobrint Roald Dahl

Qui no ha sentit mai a parlar algun cop dels Gremlins, la Matilda o d’en Charlie i la fàbrica de xocolata? En aquest seminari presentem Roald Dalh, el mestre dels finals imprevisibles i un dels millors novel·listes en llengua anglesa del segle XX. Llegim i analitzem una de les seves històries imprevisibles: The Way Up to Heaven, de la qual que podrem també veure en pantalla alguns fragments. Us animeu a descobrir aquest gran autor?

Vols ser un bon corrector de textos?

Corregir és entretingut. T’has d’introduir en la ment de l’escriptor o escriptora per saber què volia dir quan va escriure el text, has de saber què corregir i què no ―no et pots passar ni quedar curt―, has de conèixer les eines de què disposes a la xarxa per fer una bona correcció ―un corrector o correctora no ho sap pas tot! ―, has de tenir una mica d’intuïció i gaudir de la lectura... En definitiva, en aquest taller ens introduïm en el poc conegut món de la correcció a partir de textos divertits i interessants.

L’escola i l'empresa

És molt important, en els moments actuals, que s’estableixi una relació entre el món educatiu i el món empresarial. I especialment en les etapes de Primària, ESO i Batxillerat. Un dels objectius del Batxillerat és, per aquest motiu, facilitar la relació entre l’escola i l’empresa, és a dir, millorar la capacitat emprenedora i d’iniciativa del nostre alumnat amb vista a un futur laboral.

Què permet el nostre projecte?
 • Fomentar el coneixement que anomenem utilitzable, un coneixement que sigui realment pràctic i útil per a desenvolupar-se socialment i professionalment.
 • Implicar les empreses en l’educació, per tal que l’alumnat adquireixi uns continguts i unes estratègies vinculades al món laboral.
 • Preparar l’alumnat per a un món laboral en continu canvi. Cal que estigui al dia d’allò que passa en el món de les empreses i del paper que aquestes tenen actualment en la societat.
 • Establir un model d’estudis tranversal que se centri en la creativitat i la innovació, dos aspectes que treballem des que els nois i noies són molt joves.
Com?

Per poder assolir els objectius esmentats hem procurat en tot moment que el projecte que tenim plantejat sigui eminentment vivencial, i que ajudi els estudiants a veure i viure d’una manera diferent a l’habitual aspectes del món de l’empresa. Per això el projecte presenta les activitats i programes següents:

 • El projecte Barcelona Activa, que té com a objectiu assolir uns coneixements teòrics i pràctics tan necessaris avui dia per a triomfar en el món laboral.
 • Xerrades de famílies emprenedores que han muntat la seva empresa i que visiten l’escola.