Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Espai Digital

Espai Digital

Amb el projecte Espai Digital, que apliquem a totes les matèries:

 • Fomentem l’ús de la tecnologia i les eines digitals.
 • Utilitzem pissarra digital i connexió d'internet a totes les etapes, i tauletes tàctils a primària, ESO i batxillerat.
 • Apostem per un aprenentatge equilibrat que aporta molts avantatges en el desenvolupament cognitiu:
  Ús d’eines digitals + Escriptura a mà i treball manipulatiu
 • Un ús equilibrat d’eines tecnològiques i d’eines manuals afavoreix el desenvolupament de totes les intel·ligències de la persona.
Tauletes tàctils

Amb les tauletes l’alumnat aconsegueix:

 • Desenvolupar les habilitats digitals amb fluïdesa i destresa.
 • Millorar l'aprenentatge en casos de dificultat.
 • Conèixer algunes aplicacions informàtiques útils.
 • Millorar l’aprenentatge en les diverses àrees curriculars.
 • Preparar-se per a un futur laboral tecnològic i digital.
 • Ampliar el ventall d’activitats.
 • Fer més fàcil la portabilitat dels llibres de text.
Google Classroom

Els nostres alumnes treballen amb les eines que Google ofereix en l’àmbit educatiu. Algunes de les eines utilitzades:

 • Google Apps for Education Suite (Classroom, Gmail, Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Youtube, Sites)
 • Photos
 • Keep
 • Maps
 • Expeditions
Pissarra digital

El nostre projecte Internet + no seria el mateix sense les pissarres digitals interactives, perquè amb l’ús que en fem podem:

 • Experimentar noves possibilitats didàctiques.
 • Generar tota mena de continguts.
 • Enfocar les classes d’una manera més dinàmica.
 • Interactuar amb l’alumnat.
 • Fomentar la creativitat.
 • Posar en comú la feina que fa tot l’alumnat.
Projectes digitals

Google for Education

Els nostres alumnes treballen amb les eines que Google ofereix en l’àmbit educatiu. Algunes de les eines utilitzades:

 • Google Apps for Education Suite (Classroom, Gmail, Drive, Calendar, Docs, Sheets, Slides, Youtube, Sites)
 • Photos
 • Keep
 • Maps
 • Expeditions

MSchools

L’escola participa en el programa mSchools a partir de les eines mSchools Toolbox i els seus diversos projectes:

 • Mobile History Map (georeferenciació del patrimoni cultural al voltant de l’escola) amb l’alumnat de 3r d’ESO.
 • App Education (creació d’aplicacions per a mòbils) amb l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

STEM

El projecte STEM (Science, Technology, Enginering and Mathematics) tracta d’apropar l’alumnat a les ciències i la tecnologia.

Els nostres projectes STEM:

 • L’hora del codi: s’hi utilitza la plataforma Code.org per aprendre nocions de programació a partir d’eines STEM.
 • Robòtica educativa: l'alumnat amb el kit de robòtica Lego Mindstorm construeix els seus propis robots.
 • Scratch: és un entorn de programació que l'escola utilitza per crear des de petites animacions fins a videojocs.
 • Kits de tecnologia: promovem l’interès per la ciència i la tecnologia a través de la investigació, la recerca i la construcció, per exemple, amb kits d’electricitat.
Plató de TV i emissora de Ràdio

A l’escola tenim un plató de televisió i una emissora de ràdio, la qual cosa ens permet fer produccions de ràdio i televisió en format streaming i podcast. Al plató disposem de l’equip següent:

 • Càmeres de televisió
 • Focus
 • Pantalla verda croma
 • Ordinadors per a fer els muntatges audiovisuals
 • Taula de so
 • Micròfons per a l’emissora de ràdio

L’objectiu d’aquest espai és que l’alumnat pugui:

 • Conèixer i practicar les diferents etapes del procés per a realitzar una producció audiovisual (de ràdio o TV).
 • Desenvolupar la comprensió oral i escrita, la interpretació, resumir, extreure’n conclusions i explicar.
 • Potenciar el sentit crític respecte dels mitjans en general.
 • Treballar per matèries o interdisciplinàriament.
 • Fer gran varietat de produccions en les quals tots els nivells educatius participaran activament.
Educació digital

Des de l’ Escola Mare de Déu de Núria treballem amb eines digitals i som conscients dels avantatges que això suposa, així com dels riscos que pot comportar pel que fa a la ciberseguretat i la salut digital de l’alumnat. Amb l’educació digital consciencem l’alumnat de l’ús i l’abús de l’entorn digital i de les xarxes socials.