Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

L’escola

Aprofitem el millor de la metodologia tradicional i hi sumem plantejaments educatius innovadors

Oferim una educació personalitzada que posa la tecnologia al servei de fer créixer el pensament crític i creatiu de cada alumne i cada alumna. El nostre projecte educatiu i pedagògic es basa en la personalització, el pensament, la tecnologia i la sostenibilitat.

Personalització

 • Tenim en compte les necessitats, singularitat i interessos de tot l’alumnat.
 • Estem al costat de l’alumnat i l’acompanyem en el seu projecte personal.
 • Posem l’alumnat al centre per tal que l’aprenentatge tingui un sentit i un valor personals.
 • Ens preocupem del que sí que s’ha aconseguit i no del que no s’ha aconseguit.

Pensament

 • La capacitat de pensar és innata a l’ésser humà, però no n’hi ha prou a pensar, sinó que cal aprendre a pensar bé.
 • El pensament crític, que sap discernir i enfrontar-se als problemes de la vida, és la garantia de la realització personal.
 • El pensament creatiu permet resoldre problemes, prendre decisions i generar solucions innovadores.
 • El pensament crític i creatiu es complementen, tot fent que el nen i la nena siguin capaços de donar un sentit ple a la vida.

Tecnologia

 • Eduquem en una visió humanista de la tecnologia, perquè l’alumnat la incorpori a la seva vida com una eina de progrés.
 • Entenem les competències digitals com un potencial per a desenvolupar la capacitat de pensament estratègic.
 • Convertim la tecnologia en un factor de motivació per a l’alumnat fomentant la seva curiositat per desitjar aprendre més.
 • No aprenem tan sols eines digitals, sinó que les utilitzem per aplicar-les al coneixement i a la realitat.

Sostenibilitat

 • Formem part de la xarxa Escoles + Sostenibles, de l’Ajuntament de Barcelona, en el Marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.
 • Gestionem la generació de residus i conscienciem l’alumnat de la gran producció que es genera diàriament en l'escola i la llar.
 • Involucrem tota la comunitat en els valors de les tres "R": reciclar, reutilitzar i reduir.
 • Accions que duem a terme a l’escola per a un món més sostenible: hort escolar, projecte Embolcalls + sostenibles, figura del capità planeta, mascota vegetal…

Projecte educatiu SUMEM

El projecte educatiu SUMEM té com a objectiu complementar la formació de l’alumnat amb programes, actuacions, accions i activitats que no contemplen el currículum. Inclou projectes que versen al voltant d’una educació integral i que busquen que l’alumnat trobi el significat de la seva vida a través de nexes amb la comunitat i el món natural. Són projectes que tenen l’objectiu de buscar i despertar una passió per la vida i l’aprenentatge, i d’obrir a l’alumnat portes perquè s’integri al seu entorn.

Sortim diferent 

L’escola pretén ser ben diferent i dur a terme activitats atractives per l’alumnat. Volem que viqui experiències engrescadores gràcies a les activitats diverses i dinàmiques que organitzem cada curs.

Famílies protagonistes

Crear espais perquè les famílies també siguin protagonistes de les aules és molt important per a l’educació de l’alumnat. Per això l’objectiu del projecte és que les famílies participin en el dia a dia de l’escola i que alhora els infants i els joves puguin conèixer i compartir experiències enriquidores. L’escola obre les portes perquè els pares, mares, avis, àvies i altres familiars participin en els projectes següents:

 • El meu ofici
  En un entorn competitiu com el que es trobarà en el futur, és fonamental que l’alumnat aprengui a enfrontar-se als nous reptes i que entri en contacte amb el món del treball. Aquells pares i mares que exerciu ocupacions laborals que creieu que poden interessar esteu convidats a fer una xerrada.
 • Mestre/a per un dia
  Voleu els pares i mares de l’etapa d’infantil ser mestres per un dia dels nens i nenes de P3, P4 o P5 i compartir una experiència amb ells? Us proposem que com a molt durant una hora expliqueu un conte i feu si voleu unes activitats, un taller musical o de manualitats, canteu cançons amb ells, els expliqueu alguna experiència...
 • Els avis i àvies ens venen a veure
  Voleu, avis i àvies, compartir amb l’alumnat la vostra experiència professional i personal? Els podríeu explicar quina és o ha estat la vostra professió, si us va ser complicat arribar a fer el que més us agradava, quin esport practiqueu o practicàveu anys enrere... El que vulgueu, perquè vosaltres sou els protagonistes!
 • Coneix el meu país
  Aquelles famílies que hàgiu nascut fora del nostre país teniu l’oportunitat de fer conèixer com és el vostre país, quins costums hi ha, quina és la vostra cultura... L’objectiu és que el nostre alumnat s’enriqueixi culturalment i socialment en una societat multicultural com la que vivim en l’actualitat.
Teixit d’aules

Per fomentar la interacció de l’alumnat i desenvolupar activitats i projectes entre alumnes de cursos diferents. Hi ha preparat un Teixit d’aules entre cursos propers (I3 i I4, i5 i 1r de primària, 2n i 3r de primària, 4t i 5è de primària, 6è de primària i 1r d’ESO) i un altre entre grups d’etapes diferents. Fomentar l’aprenentatge mutu per compartir experiències, coneixements i perspectives.

Objectius:

 • Crear relacions positives per promoure la confiança, l’amistat i el suport mutu.
 • Desenvolupar les competències socials, com ara comunicar-se, col·laborar i resoldre conflictes de manera constructiva.

Alguns dels projectes:

 1. Cinefòrum: estimulem el pensament crític i la sensibilitat i generem un espai de diàleg i participació.
 2. Conec la ciutat on visc?: desenvolupem les habilitats de recerca i presentació per conèixer la història, la cultura, la geografia i altres aspectes de la ciutat. Visites guiades, investigació, entrevistes, presentacions, creació de materials visuals...
 3. Ciutats del món: desenvolupem les habilitats de recerca i presentació per conèixer les diferents ciutats del món, les seves cultures, geografies, històries i altres aspectes. Selecció de ciutats, investigació, presentacions, creació de materials visuals, intercanvi cultural...
 4. A la recerca de... (àmbit digital): fomentar la recerca, la creativitat i la presentació digital de resultats. Seleccionem el tema, en fem recerca, presentem resultats i reflexionem. Fem recerca per internet, utilitzant les fonts d'informació disponibles en línia.
 5. El dia de...: celebrem dies assenyalats per treballar els valors i la pertinença en el món que ens envolta.
Escola Sostenible

La nostra escola forma part de la xarxa Escoles + Sostenibles, de l’Ajuntament de Barcelona, en el Marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’objectiu de sensibilitzar ecològicament la comunitat educativa. L’EMDN aposta per contribuir a la sostenibilitat des de l’educació, ser un agent de canvi per a la ciutat i participar en la resolució de problemes.

Som solidaris

Entenem la nostra escola com un sistema que ha d’obrir-se a la realitat que l’envolta. Estem sempre a punt per col·laborar en projectes socials i solidaris, com per exemple el Banc dels aliments, la Marató de TV3, la recollida de diners per a l’ACNUR per mitjà del Loco Festival o la campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang. També col·laborem amb el barri i, per exemple, fem activitats amb les residències de gent gran: l’alumnat de primària i ESO s’intercanvia cartes molt emotives amb els avis i àvies, hi canta nadales, hi realitza tallers... La nostra comunitat educativa, doncs, no viu d’esquena a la societat ni aliena als problemes dels nostres temps. I és per aquest motiu que hem dissenyat el projecte SOM SOLIDARIS.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és participar activament en la vida cívica i construir i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics. A més a més, es tenen en compte els següents objectius competencials:

 • Utilitzar el judici moral per triar i prendre decisions i exercir activament i responsablement els drets i deures de la ciutadania.
 • Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes.
 • Ser capaç de posar-se en lloc de l’altre.
 • Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària.
 • Valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius.

 

Concursem

Una manera lúdica i engrescadora de difondre la cultura és participar en concursos que permetin desenvolupar la creativitat i millorar les competències comunicatives. És per aquest motiu que l’alumnat de l’escola participa en concursos com els següents:

 • Concurs de dibuix escolar BBVA
 • Concurs de fotografia Què és per a tu Europa?
 • Concurs de vídeos escolars Mèliés
 • Concurs per treballar la sostenibilitat Fes-ho verd
 • Concurs de relats científics
 • Concurs de Lectura en veu alta
 • Concurs per treballar la comunicació oral Jo tinc la paraula
 • Jocs Florals del districte
 • Proves Cangur de matemàtiques
 • Lliga de Debats
 • Concurs de recerca científica Recerkids...

Participar és important, però també ho és divertir-se i aprendre molt.

EMDN Oberta

Es tracta d’un projecte pedagògic transversal creat fa uns cursos amb la finalitat d’obrir l’escola al barri i de potenciar-ne la integració, tot presentant una sèrie d’activitats realitzades per alumnat i professorat de l’escola i adreçades a diferents llars d’infants i centres de gent gran:

 • Intercanvi de cartes entre alumnes i avis i àvies (d’Avismon, amb la coordinació d’ÀBAC, i també de la residència Sibèlius).
 • Converses i activitats amb avis i àvies de la residència Las Acacias.
 • Representacions musicals i teatrals de l’alumnat a companys i companyes de diferents cursos, a les llars d’infants del barri i a residències de gent gran.
 • Tallers a diverses llars d’infants del barri que imparteix el professorat ((filosofia, ioga, percucos, robòtica, streetart i experiments científics).

Un enfocament educatiu diferent bé es mereix uns aprenentatges diferents.

Relacions institucionals

A l'escola col·laborem amb diferents projectes culturals, solidaris, lúdics... organitzats per institucions, ja siguin del nostre país o d’altres països. L’objectiu és que els i les alumnes participin en activitats que els facin créixer com a persones i que els permetin generar una consciència ciutadana.

D’altra banda, també comptem amb la presència a l’escola de cònsols que venen a fer xerrades sobre com són els seus països. La finalitat és que l’alumnat tingui una mirada integradora, oberta i global del món.

Gabinet psicopedagògic

L’escola disposa d’un gabinet psicopedagògic que té com a objectiu principal oferir una atenció específica a tot l’alumnat que ho necessiti, ja sigui per motius acadèmics, actitudinals o emocionals. Una atenció personalitzada de l’alumnat i les famílies necessita un equip que dugui a terme plans individualitzats i específics per a infants i joves dins del marc de l’escola inclusiva.

Tasques principals
 • Atenció individualitzada per a l’alumnat que requereix una atenció específica.
 • Disseny i implementació de les mesures i accions de millora necessàries.
 • Coordinació amb els tutors i tutores i la resta de professorat.
 • Coordinació amb professionals externs de l’escola: psicòlegs, logopedes...
 • Coordinació periòdica amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), que depèn del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Comunicació amb les famílies: entrevistes de seguiment i orientació.
Equip psicopedagògic

Equip multidisciplinari format per diversos professionals:

 • Psicòleg
 • Pedagoga
 • Logopeda
 • Especialista en educació especial
 • Especialista en ètica i convivència
 • Especialista en altes capacitats

Cadascun d’aquests especialistes es coordina amb els docents de l’escola i és el referent d’una etapa i d’un alumnat determinat.

Programa de reforç escolar

A l’escola organitzem cada curs un programa de reforç per a atendre la diversitat a l’aula, fonamentat en els eixos següents:

 • Coordinat pel Gabinet Psicopedagògic.
 • Professorat de suport a l’aula per individualitzar l’aprenentatge de l’alumnat que presenta més dificultats.
 • Material adequat als diferents nivells de l’aula.
 • Propostes educatives coordinades entre el professor/a de la matèria i el professor/a de suport. 

El nostre programa de reforç no discrimina els i les alumnes, sinó al contrari, perquè parteix de l’escola inclusiva i d’estratègies perquè cadascú pugui seguir el seu ritme d’aprenentatge.

Programa per a alumnat amb altes capacitats

La nostra pretén ser una escola comprensiva, integradora i inclusiva que aposta per oferir al nostre alumnat el màxim d’oportunitats possibles per poder progressar personalment i acadèmicament.

L’alumnat amb altes capacitats té un potencial intel·lectual i una capacitat d’aprenentatge molt superiors. Són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament cognitiu sigui satisfactori.

Mesures educatives

A l’escola hem dissenyat un programa per a alumnat amb altes capacitats que inclou les mesures educatives següents:

 • Realització de projectes d’ampliació mitjançant metodologies que fomentin la creativitat i la motivació.
 • Seguiment i treball sistemàtic setmanal amb l’alumnat talentós i d’altes capacitats.
 • Suport, tècniques de metacognició i recursos diversos per tal que l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats tant a l’aula ordinària com en una aula de suport.

Equip humà

Som entusiastes, flexibles, comunicatius, creatius i innovadors, respectem la diferència i donem confiança.
Així som a l’escola Mare de Déu de Núria.

Equip directiu

Enric Roig del Amor (Director)
Ricard Casanovas Jové (Sotsdirector)
Montse Olaya Tubau (Sotsdirectora i secretària pedagògica)

Tutors i tutores

Infantil

Andrea Peñas García
Gemma Vallvé Elias
Sònia Ricart Valls

Primària

Núria Boada Narbona
Joana Sentís Sánchez
Ester Berenguel Vallejos
Cristina Raventós Rodríguez (Laura Vilalta Cots)
Montse Almarcha Torres
Núria Andrés Corretjé

Secundària

Cristina Membrive Altés
Laura Tort Plazas
Belén Clemente Saborit
Montse Olaya Tubau

Batxillerat

Ricard Casanovas Jové

Professorat

Jordi Bargalló Saumell, Felisa Calle Fernández, Sergi Sanchez Ribot, Irene Valiente Pérez, Laura Cortés Andreu, Leandro Nahmanovici Peses, Xènia Tur Abejaro, Júlia Casals Bergés

Gabinet psicopedagògic

Montse Olaya Tubau (pedagoga), Pau Novella Arenas (psicòleg), Núria Boada Narbona, Núria Andrés Corretjé, Laura Tort Plazas,
Laura Vilalta Cots (especialista en altes capacitats)

Personal de gestió

Isabel Mouriño Veiga, Yolanda Adrados Herrero, Mercè Flos Llambí, Carme Gil Paredes, Encarna Grande Vallejos

Equip de comunicació

Belén Clemente Saborit, Ricard Casanovas Jové, Samuel Mateo Garrido (agència de comunicació Creaescola), Núria Junca Sánchez (agència de comunicació Creaescola)

Equip de serveis

Core Restauració (servei de cuina), ABAC (serveis de monitoratge i de neteja)

Formem els futurs docents

L’Escola Mare de Déu de Núria és un centre formador d’estudiants que es volen dedicar a la docència.  Aquesta iniciativa, acreditada pel Departament d’Educació, ens qualifica com a escola que imparteix un ensenyament de qualitat pel seu enfocament pedagògic. Tutoritzem estudiants universitaris en pràctiques dels graus d’infantil i primària i dels màsters de secundària i batxillerat, i els donem les màximes facilitats perquè es formin a l’escola i aprenguin dels nostres projectes i la nostra línia educativa. D’aquesta manera, col·laborem amb:

Resultats acadèmics

Els resultats de l’Escola Mare de Déu de Núria de 6è de primària i 4t d’ESO en les proves de competències bàsiques organitzades pel Departament d’Educació sempre estan, en totes les matèries, per sobre de la mitjana de les escoles de Catalunya. Les matèries en les quals s’examinen són les següents: català, castellà, anglès, matemàtiques i naturals.

Us detallem la mitjana dels resultats de totes les matèries dels tres darrers cursos del nostre centre, de totes les escoles de Catalunya i dels centres que tenen la mateixa tipologia (complexitat) que la nostra.

Educació Primària

Educació Secundària

D'on venim

"Una escola és un somni d’il·lusions i projectes de futur. La nostra escola Mare de Déu de Núria és això, un somni fet realitat per un equip de professionals de l’ensenyament, enamorats de la seva feina, que aporten el millor d’ells"