Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Serveis de l’escola

Acollida i permanències

Els serveis d’acollida (de 7:45 a 9 h) i de permanència (de 17 a 18 h) són molt flexibles i s’adapten a les necessitats de totes les famílies. Aquest servei es pot utilitzar d’una manera regular o d’una manera eventual. Tenim previstes moltes modalitats de permanència per tal d’acostar-nos tant com puguem a les necessitats de cadascú.

Horari escolar

Educació Infantil i Primària
 • De dilluns a divendres: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
 • Servei d’acollida i permanència: de 8 a 9 h i de 17 a 18 h
 • Servei de menjador: de 13 a 15 h
ESO
 • 1r i 2n d’ESO: de dilluns a divendres de 8 a 13 h i de 15 a 17 h
 • 3r i 4t d’ESO: de dilluns a divendres de 8 a 14 h i de 16 a 18 h (algunes tardes lliures)
 • Servei de menjador: de 13 a 15 h
Batxillerat

Els horaris de les classes són de dilluns a divendres de 8 a 14 h. Dins d’aquesta franja horària, l’horari d’aquesta etapa pot variar en funció de les assignatures que es facin.

 • 1r i 2n de Batxillerat: de dilluns a divendres de 8 a 14 h

Menjador: Per dinar... i molt més!

La nutrició és un element essencial en l’alimentació dels nens i nenes. Per aquest motiu oferim un servei de cuina propia, amb càtering de Core restauració, de qualitat i amb uns menús totalment equilibrats. El monitoratge –de l’empresa Àbac, serveis educatius i de lleure– està integrat per monitores especialitzades tant en la manipulació alimentària com en el temps de lleure.

Gabinet psicopedagògic

L’escola disposa d’un gabinet psicopedagògic que té com a objectiu principal oferir una atenció específica a tot l’alumnat que ho necessiti, ja sigui per motius acadèmics, actitudinals o emocionals. Una atenció personalitzada de l’alumnat i les famílies necessita un equip que dugui a terme plans individualitzats i específics per a infants i joves dins del marc de l’escola inclusiva.

Tasques principals
 • Atenció individualitzada per a l’alumnat que requereix una atenció específica.
 • Disseny i implementació de les mesures i accions de millora necessàries.
 • Coordinació amb els tutors i tutores i la resta de professorat.
 • Coordinació amb professionals externs de l’escola: psicòlegs, logopedes...
 • Coordinació periòdica amb l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), que depèn del Consorci d’Educació de Barcelona.
 • Comunicació amb les famílies: entrevistes de seguiment i orientació.
Equip psicopedagògic

Equip multidisciplinari format per diversos professionals:

 • Psicòleg
 • Pedagoga
 • Mestra en educació especial
 • Mestra d’educació primària
 • Professora especialista en ètica i convivencia
 • Logopeda (parvulari)

Cadascun d’aquests especialistes es coordina amb els docents de l’escola i és el referent d’una etapa i d’un alumnat determinat.

Programa de reforç escolar

A l’escola organitzem cada curs un programa de reforç per a atendre la diversitat a l’aula, fonamentat en els eixos següents:

 • Coordinat pel Gabinet Psicopedagògic.
 • Professorat de suport a l’aula per individualitzar l’aprenentatge de l’alumnat que presenta més dificultats.
 • Material adequat als diferents nivells de l’aula.
 • Propostes educatives coordinades entre el professor/a de la matèria i el professor/a de suport. 

El nostre programa de reforç no discrimina els i les alumnes, sinó al contrari, perquè parteix de l’escola inclusiva i d’estratègies perquè cadascú pugui seguir el seu ritme d’aprenentatge.

Programa per a alumnat amb altes capacitats

La nostra pretén ser una escola comprensiva, integradora i inclusiva que aposta per oferir al nostre alumnat el màxim d’oportunitats possibles per poder progressar personalment i acadèmicament.

L’alumnat amb altes capacitats té un potencial intel·lectual i una capacitat d’aprenentatge molt superiors. Són persones que requereixen una sèrie de mesures educatives diferenciades per tal que el seu desenvolupament cognitiu sigui satisfactori.

Mesures educatives

A l’escola hem dissenyat un programa per a alumnat amb altes capacitats que inclou les mesures educatives següents:

 • Realització de projectes d’ampliació mitjançant metodologies que fomentin la creativitat i la motivació.
 • Seguiment i treball sistemàtic setmanal amb l’alumnat talentós i d’altes capacitats.
 • Suport, tècniques de metacognició i recursos diversos per tal que l’alumnat pugui desenvolupar al màxim les seves capacitats tant a l’aula ordinària com en una aula de suport.

Comunicació

La comunicació entre totes les persones de la comunitat educativa és vital perquè el nostre projecte funcioni. Per això disposem d’un seguit de canals de comunicació:

Google Classroom

Plataforma indispensable amb què treballa l’alumnat de totes les etapes, que permet una comunicació constant tant a l’escola com a casa.

Xarxes socials (facebook, instagram, twitter)

Ofereixen a les famílies la possibilitat de veure el dia a dia de l’escola.

Canal de Youtube

S’hi pot veure el contingut audiovisual creat pel propi alumnat de totes les etapes.

Correu electrònic

Difusió a totes les famílies de totes les informacions rellevants per al funcionament de l’escola i totes les novetats.

Newsletter

Gabinet de Premsa, EMDN Educació i El calaix pedagògic; tres newsletters per oferir les novetats de l’escola i els nostres consells sobre educació.

Equipaments

L’escola disposa de dos edificis: l’edifici principal (C/ Mallorca, 598), on s’emplacen les etapes de Primària, ESO i Batxillerat, i un segon edifici (C/ Vidiella, 15-17), destinat a l’Educació Infantil.

Hem dissenyat unes aules i uns espais dinàmics i adients per poder implantar les noves tendències pedagògiques i ajudar el professorat a desenvolupar el projecte educatiu. Hem disposat i decorat les aules de la manera més idònia perquè siguin espais que fomentin el treball en equip, l’aprenentatge actiu i la màxima implicació de l’alumnat, i convidin a l’autoreflexió. I, sobretot, perquè l’alumnat s’hi senti confortable.

Aula de Projectes
Programació, robòtica, apps i realitat virtual

Biblioteca
Centre d’informació i animació a la lectura

Laboratori
Espais de ciències naturals

Aula artística
Dibuix, pintura i disseny

Aula taller
Projectes de tecnologia

Espai digital
Televisió, ràdio i projectes interactius

Auditori
Teatre, concerts, debats, celebracions

Zones d’esbarjo
Zona de jocs, espais lúdics, jardí vertical

Menjadors
Dos espais ben condicionats i cafeteria

Audiovisuals
Tres sales amb projectors

Espai d’art
Creació i expressió musicals

Zona d’hort urbà

Edifici principal: Primària, ESO i Batxillerat (C/ Mallorca, 598)

Parvulari: Educació Infantil (C/ Vidiella, 15-17)

Activitats extraescolars

Proposem activitats extraescolars lúdiques i dinàmiques en horari de 17 a 18 h, en què els nens i nenes s'ho poden passar d'allò més bé, i que tenen com a finalitat la seva formació integral. Ens basem en aquests conceptes:

CREATIVITAT

Oferim activitats que fomenten la creativitat.

DIVERSIÓ

Volem que els nens i nenes aprenguin i creixin jugant.

EDUCACIÓ EN EL RESPECTE

Reforcem els valors amb les activitats.

DIVERSITAT

Proposem activitats diferenciades i per a tots els gustos.

FORMACIÓ

Disposem d’un equip de professionals ben preparats.

SOCIALITZACIÓ

Afavorim la relació interpersonal entre els nens i nenes.

Crea i experimenta

Voleu gaudir i experimentar amb diferents materials i tècniques artístiques? En aquest taller fomentem l'expressió i les emocions per créixer, descobrir i imaginar. (Educació infantil)

Mow, cos i moviment

Els infants necessiten descobrir el cos i el moviment a través de l'expressió corporal i la psicomotricitat. La música, la dansa i el moviment són els ingredients essencials per a gaudir d'aquesta activitat extraescolar. (Educació infantil)

Implica't i bat les ales

La conscienciació del medi ambient és important començar-la durant la infantesa. En aquesta activitat extraescolar es proposen tallers i experiències per sensibilitzar i fomentar la sostenibilitat per intervenir en la comunitat i l'entorn. (Educació Primària)

Musicant

Un clàssic ja en les nostres activitats extraescolars. Es tracta d'una proposta d'experimentació i iniciació musical. Ens apropem a la música i fomentem l'aprenentatge del llenguatge musical, el ritme i l'expressió musical. Els instruments, les cançons i les danses són els mitjans per crear un autèntic espai musical. (Educació Primària)

Actua teatre!

Voleu gaudir del teatre i millorar l'expressió oral? En aquesta activitat fem una immersió en les arts escèniques i creem espais de creació teatral en grup. Fomentem la passió pel teatre, la creativitat i l'expressivitat, la cohesió de grup i el treball dels valors, (Educació Primària)

Teixim!

En aquest taller es fan un seguit d'activitats pensades per a una percepció mutlitsensorial del tèxtil i les seves aplicacions. S'hi incideix en el coneixement de materials i les seves propietats, i afavorim una manifestació artística de qualitat. (Educació Primària)

Si voleu informació detallada de les activitats, els cursos als quals van dirigides, els horaris i els preus adreceu-vos a la secretaria de l’escola.

Diverestiu

L’estiu a l’Escola Mare de Déu de Núria és sinònim d’alegria i diversió. Diverestiu és el projecte de casal d’estiu que duem a terme a l’escola i que té lloc durant tot el mes de juliol. Està dissenyat de tal manera que els nens i nenes s’ho passin d’allò més bé i que, a més, aprenguin d’una manera creativa: un tema monogràfic cohesiona un conjunt de tallers de plàstica i de cuina, jocs, activitats engrescadores.

Apostem per valors com la solidaritat, l’amistat i el respecte

Secretaria

Personal encarregat de la secretaria i l’administració de l’escola:

 • Isabel Mouriño Veiga
 • Gemma Roca Serrano

L’horari d’atenció al públic de la secretaria i l’administració és:

 • Matins: de 9 a 13.00 h
 • Tardes: de 15 a 17.15 h

Secretaria

Personal encarregat de la secretaria i l’administració de l’escola:

 • Isabel Mouriño Veiga
 • Gemma Roca Serrano

L’horari d’atenció al públic de la secretaria i l’administració és:

 • Matins: de 9 a 13.00 h
 • Tardes: de 15 a 17.15 h