Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Educació Primària

Educar és connectar ments i connectar cors

Els nens i nenes han de saber relacionar-se amb altres persones, han de saber conviure-hi, però també han d’aprendre a tenir iniciativa i a ser autònoms i exigents amb la seva feina.

Combinem i alternem diferents dinàmiques de treball
 • Els ensenyem a treballar en parella, en equip i en grup-classe perquè han de saber col•laborar i treballar amb altra gent. Algunes de les activitats proposen que un alumne ensenyi a un altre, ja que la millor forma d'aprendre és fent l'esforç d'explicar-ho als altres.
 • Els ensenyem a treballar de forma individual perquè així desenvolupen la seva capacitat d'aprendre i de reflexionar.
Un plantejament pedagògic diferent

Tenim clar que el model educatiu s’ha d’adaptar als nous temps. El nostre tarannà i la nostra manera de treballar ens diferencien d’altres plantejaments pedagògics. Així doncs, el nostre projecte es concreta en:

 • Espai de deures: volem que els deures no siguin una càrrega a casa. Per això n’hem canviat la tipología: potenciem la recerca d’informació, la lectura i les tasques que els nens i nenes puguin fer d’una manera autònoma.
 • Avaluem amb “B”: busquem en l’avaluació una valoració personalitzada i global. L’avaluació continuada a la nostra escola és una realitat.
  20’ 40’: modifiquem la metodologia de l’aula. Les nostres classes són eminentment pràctiques i distribuïm el temps perquè siguin poc teòriques.
 • Flipped Classroom: per potenciar a casa l'estudi dels continguts per mitjà de recursos audiovisuals i facilitar i potenciar a l'aula els processos d'adquisició i pràctica.
Treballem les emocions i la creativitat

El treball de les emocions i de la creativitat iniciat a l'etapa d'infantil continua sent essencial a primària, perquè són crucials per a l'aprenentatge:

 • Treballem les emocions a partir de la música, l'educació física i la plàstica, matèries que possibiliten l'aprenentatge personal i de qualsevol altra matèria.
 • Fem aules creatives, cosa que permet emprar l'aprenentatge basat en projectes i fomentar la cooperació.

Projecte Thinkin' a Primària

Creiem fermament que l’aprenentatge de l’anglès és actualment molt important. Per això a l’Escola Mare de Déu de Núria aquesta llengua és clarament protagonista des de l’Educació Infantil. El nostre projecte global de la llengua anglesa connecta totes les etapes per tal que l’aprenentatge sigui gradual i alhora intens. Potenciem l’ús oral de la llengua, que porta implícit l’aprenentatge de les estructures i normes gramaticals i també del coneixement del vocabulari. No ens centrem, doncs, únicament en la gramàtica. El nostre model d’aprenentatge de la llengua anglesa utilitza una metodologia que s’ajusta als criteris i la metodologia que fa servir el Trinity College i la Universitat de Cambridge.

El projecte Thinkin'

El projecte THINKIN’ ofereix un ampli ventall de projectes per aprendre l’anglès d’una manera efectiva:

 • Science Week: els nens i nenes de 1r a 4t de Primària expliquen als companys i companyes un tema de medi natural en anglès.
 • Matèries en llengua anglesa: Natural Science (a 5è i 6è de primària) Physical Education (a 6è de primària).
 • En versió original: en una aula creativa de 1r a 5è de primària els alumnes veuen pel·lícules, documentals i programes en anglès.
 • Grups d’anglès desdoblats :per afavorir l’aprenentatge de l’idioma.
 • Home to Home: els nens i nenes tenen l’oportunitat d’experimentar una immersió cultural i lingüística total a l’estranger.
Speaking Assistant

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica. És per aquest motiu que tenim un conveni amb CEA Study Abroad, per mitjà del qual disposem d’un auxiliar de conversa de P3 a 2n de batxillerat, i que reforça altres activitats i actuacions que duem a terme perquè l’alumnat domini amb fluïdesa aquest idioma.

Professores natives en llengua anglesa acompanyen l’alumnat perquè millori la competència en aquesta llengua estrangera. Aquesta és una gran oportunitat per practicar la llengua amb una persona nativa, fet que no només afavoreix el desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge relacionades amb les destreses orals, sinó també el coneixement d’una altra cultura i els seus costums.

Característiques del projecte

 • En el projecte Speaking assistant, l’alumnat aplica els seus coneixements d’aquesta llengua per mitjà de situacions diverses i jocs.
 • Es treballa d’una manera dinàmica i amb activitats per millorar la competència oral.
 • El projecte reforça l’estudi de la llengua a l’escola i prepara l’alumnat per una part de les proves dels diferents certificats oficials de Cambridge.
Títols oficials
 • Oferim la possibilitat d’obtenir un títol oficial del Trinity College: Trinity's GESE: de 1r a 6è de primària
 • Entenem aquest certificat com una eina de motivació per als alumnes i com una experiència amb vista a altres certificats posteriors.

Espai d’esbarjo

El pati és un espai ideal per a l’estimulació de la capacitat de jugar i per al desenvolupament dels infants.
És en aquesta estona quan els nens i nenes poden desenvolupar habilitats importants com aprendre de forma autònoma a organitzar-se, relacionar-se amb els companys i companyes, treballar en equip, prendre decisions, resoldre conflictes...

És per tot això que hem pensat que en l’espai d’esbarjo de l’escola els nens i nenes han de tenir llibertat d’acció perquè sigui un espai més divers, integrador, on es fomenti la coeducació i en què no només es jugui a pilota: ha de ser un gran moment per a tots els infants. Volem que tothom hi pugui jugar segons els seus gustos i interessos personals.

Espais del projecte

Hem creat espais diferenciats, perquè cada alumne/a se senti còmode fent l’activitat que més li agradi i sense que altres activitats envaeixin el seu espai.

 • Espai de jocs tradicionals: per saltar a corda, jugar amb gomes...
 • Espai esportiu: per jugar, entre d’altres, a jocs de pilota.
 • Espai de conversa: zona amb taules i bancs per poder seure i gaudir d’una xerrada amb els companys i companyes, jugar a jocs de taula, dibuixar...
 • Bibliopati: espai per gaudir de la lectura en un ambient tranquil i relaxat.
 • Espai mural: per expressar-se lliurament i ser creatiu gràcies a una paret de pissarra.

Robòtica

En una societat canviant, moderna, creativa, plena de noves expectatives i nous reptes de treball, l’Escola Mare de Déu de Núria ofereix mitjançant la robòtica la possibilitat que el seu alumnat de l’etapa d’infantil, 1r i 2n de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO explori d’una manera divertida i atractiva les habilitats socials, de comunicació, de treball en equip i d’aprenentatges tècnics aplicats a la vida quotidiana.

BEE BOTS: per als més petits (P3, P4, P5, 1r i 2n de primària)
 • Què són els BEE BOTS?
  Unes abelles robot que mitjançant programacions d’itineraris senzills fan que els infants aconsegueixin estructurar el seu pensament, analitzar i aprendre mitjançant l’assaig-error d’una manera molt vivencial. Aquesta eina és importantíssima per al treball espacial, per millorar l’orientació de l’alumnat i per a començar el treball cooperatiu. A més, ajuda a assimilar altres conceptes en àrees com les llengües, les matemàtiques o la plàstica.
 • Què fem amb els BEE BOTS?
  En cada sessió es treballa una àrea diferent, des de les matemàtiques fins a la lectoescriptura. Els nens i nenes programen el robot utilitzant els botons de la part superior per seqüenciar els seus moviments. A més, en petits grups, han de plantejar les seves hipòtesis i experimentar amb el robot.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  Els nens i nenes que aprenen a programar demostren més capacitat d’atenció, més autonomia i un major plaer pel descobriment de nous conceptes, i també desenvolupen habilitats cognitives i sòcio-emocionals.
LEGO MINDSTORM EV3: per als grans (1r, 2n i 3r d’ESO)
 • Què és LEGO Mindstorm?
  Un kit educatiu de robòtica de LEGO creat i pensat per despertar la passió per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques, la geometria i la informàtica (les matèries STEM). Permet construir robots i programar-los amb diversos sensors i motors, amb una infinitat de possibilitats en què els límits els posa l’alumnat.
 • Què fem amb LEGO Mindstorm?
  En cada sessió, es treballa una àrea diferent: les ciències, l’enginyeria, les matemàtiques, la tecnologia, la geometria o la informàtica, és a dir, totes les matèries STEM. Els nois i noies programen els robots utilitzant tauletes i ordinadors a partir d’una programació per blocs i creen algoritmes de complexitat progressiva per experimentar amb els robots que han creat ells mateixos.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  A partir d’una metodologia activa i lúdica, desenvolupem la creativitat tant en l’àmbit individual com el col·lectiu per tal de treballar la geometria o les matemàtiques. Estimulem la capacitat per resoldre problemes creant situacions reals i trobant solucions. Ajudem a desenvolupar un pensament lògic.

Tots som científics

El vessant científic també és molt important en l’aprenentatge dels infants i dels joves, atès que la ciència es troba en la superfície i en el fons de molts aspectes del nostre entorn. L’escola ofereix un projecte de pràctiques d’índole científica. L’objectiu? Apropar aquest àmbit a tot l’alumnat de l’escola.

Uns veritables científics

Volem que els nostres alumnes esdevinguin uns veritables científics i per aquest motiu hem dissenyat un projecte que permet la interacció entre cursos. Els alumnes d’ESO que cursen la matèria de Biologia són els encarregats de preparar uns experiments per divulgar la ciència als alumnes d’Infantil i Primària. Un cop al trimestre, els presenten un experiment que afavoreix la participació dels infants. L’aprenentatge, d’aquesta manera, és doble: els alumnes més petits aprenen moltes coses participant activament de l’experiment i els més grans aprenen preparant-lo i mostrant-lo.

L'alumnat, l'autèntic protagonista

Un dels punts forts del projecte és que l’aprenentatge recau totalment en els alumnes mateixos. D’una banda, els alumnes d’ESO aprenen ciència fent ciència perquè es promou la capacitat de recerca d’informació, perquè després es posen en pràctica els coneixements científics provant i preparant els experiments, i, finalment, perquè es treballa la capacitat de divulgació i explicació dels resultats. De l’altra, els alumnes d’Infantil aprenen també ciència ―en aquest cas des d’un vessant pràctic i motivador― per mitjà del joc i la manipulació, fet que els estimula la curiositat i la capacitat d’exploració. Per tot això, amb aquest projecte ens separem de la concepció tradicional de l’ensenyament de les ciències i capgirem els rols a l’aula: l’alumnat és un actor del procés, mentre que el professorat és únicament un guia del seu aprenentatge.

Filosofia 3/18

A més dels continguts de les assignatures, l’escola és responsable de fer arribar a tot l’alumnat una sèrie de conceptes i valors, com la justícia, la veritat, l’amistat o la llibertat, que són indispensables per a desenvolupar plenament la vida que vivim. Com que aquestes qüestions són tractades per la filosofia, volem que aquesta matèria arribi a tot l’alumnat, des dels més petits als més grans de l’escola. És necessari ensenyar als infants i joves a filosofar. D’aquesta manera, aprendran a pensar i podran construir un món millor, ser ciutadans actius i compromesos, una qüestió molt necessària en la nostra societat.

Ensenyem a pensar, no què pensar

Per això posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.

Llengua Alemanya

L’alemany també té una gran presència a la nostra escola. Ho tenim clar: el fet de conèixer llengües estrangeres ens obre moltes possibilitats de futur. L’alemany és, després de l’anglès, la llengua més utilitzada a la xarxa i al món científic. De cicle superior de Primària a 3r d’ESO, els nostres alumnes estudien alemany. Més enllà de 3r d’ESO, aquells estudiants que ho desitgin poden continuar amb l’estudi d’aquest idioma.

Objectiu principal

Proporcionar a l’alumnat unes bases perquè es puguin expressar en aquesta llengua en diferents situacions de la vida quotidiana i que adquireixi els nivells A1 i A2 del Marc Comú Europeu de Referència.

Objectius generals
 • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupar estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l´ús de l´idioma en l'exercici d´activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d´interès personal.
 • Desenvolupar actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Comunicació oral

La societat actual exigeix un alt domini de la comunicació tant oral com escrita. Les persones que no s’expressen d’una manera coherent i correcta redueixen considerablement les seves possibilitats professionals i les seves relacions socials. És per això que hem elaborat un decàleg.

Decàleg de la comunicació oral
 • Estimem la comunicació.
 • Ensenyem a escoltar els nens i nenes per afavorir que parlin.
 • Reservem estones de conversa.
 • Potenciem la comunicació oral a totes les àrees.
 • Preparem i plantegem activitats diverses per treballar la llengua oral.
 • Llegim en veu alta d’una manera expressiva i dramatitzada.
 • Ens apassionem per la literatura oral i el teatre.
 • Apliquem estratègies orals.
 • Preparem a consciència les exposicions orals.
 • Reflexionem sobre la manera de parlar.

Hola, diari

En el projecte Hola, diari, que es fa de 1r a 6è de primària, hi treballem les emocions, el coneixement de la persona i el creixement personal. L’alumnat ha d’escriure o dibuixar, o totes dues coses alhora, en un diari les seves vivències a l’escola, els seus sentiments, les seves reaccions, les seves valoracions personals escolars o acadèmiques.

Treballem les emocions

Es tracta d’un projecte per treballar les emocions i perquè els nens i nenes s’expressin internament. D’alguna manera connecta amb el projecte de Filosofia 3/18, perquè el diari els permetrà fer reflexions sobre la seva experiència a l’escola. Omplir un diari és un exercici de diàleg interior.

Objectius
 • Ajudar els nens i nenes a reflexionar i a expressar les seves vivències.
 • Treballar les emocions per oferir eines necessàries per controlar els sentiments i l’autocontrol.
 • Aprendre a manifestar allò que senten en cada moment i saber gestionar-ho.

Escacs a l'escola

Amb el projecte Escacs a l’escola volem promoure els escacs com a eina educativa en horari lectiu. I és que amb els escacs l’alumnat observa, pensa i juga, perquè inicialment aprenem a observar, després a pensar (què volem fer, què podem fer i com ho podem fer) i, finalment, a jugar.

Observo, penso, jugo! 

Jugar és important i essencial per a l’infant, i els escacs són una bona manera de plantejar el joc en l’àmbit educatiu. Amb els escacs potenciem el desenvolupament de les estructures cognitives, el raonament i el pensament logicomatemàtic, les habilitats lingüístiques i els hàbits de conducta.

Objectius
 • Fomentem la memòria visual.
 • Aprenem a resoldre els propis problemes i a prendre decisions.
 • Treballem conceptes matemàtics com les operacions amb el valor de les peces, el càlcul mental, els eixos de coordenades i simetries...
 • Potenciem aspectes com l’atenció, la concentració, la lateralitat o l’orientació especial.
 • Vetllem per un clima positiu entre l’alumnat.