Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Projecte escolar

Avui la teva il·lusió, demà el teu futur

A la nostra escola tothom és protagonista. Per aquest motiu el nostre projecte té en compte totes les persones que la integren. Pensem en present per projectar-nos cap al futur.

Projecte pedagògic

Alumnat

 • Observador: per conèixer el món i el que hi passa.
 • Creatiu: per aportar solucions als reptes.
 • Autònom: per ser capaç d’autogestinar-se.
 • Cooperatiu: per saber treballar en equip i respectar la diversitat.
 • Internacional: per dominar diferents llengües.
 • Crític: per formar pensaments i pensar per si mateix.
 • Innovador: per utilitzar les eines digitals més avançades.

Famílies

 • Participatives: perquè estan disposades a participar en les acitivitats.
 • Implicades: perquè s’interessen per l’educació dels seus fills i filles.
 • Informades: perquè l’escola disposa de diverses vies de comunicació.
 • Col·laboradores: perquè ens permeten millorar el projecte educatiu.
 • Engrescades: perquè els motiven els projectes que desenvolupem.

Professorat

 • Apassionat: per motivar l’alumnat i que gaudeixi de les matèries.
 • Decidit: per apostar pels nous plantejaments educatius.
 • Imaginatiu: per tenir un alumnat creatiu.
 • Avançat: per ser destre en les eines digitals i els idiomes.
 • Comunicatiu: per teixir una bona relació amb l’alumnat.
 • Implicat: per acompanyar l’alumnat en l’aprenentatge.
 • Motivador: per engrescar l’alumnat en les activitats.

Escola

 • Innovadora: perquè iniciem nous projectes d’aprenentatge.
 • Digital: perquè eduquem per dominar les competències digitals.
 • Flexible: perquè personalitzem l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Inclusiva: perquè hem dissenyat un pla d’atenció a la diversitat.
 • Humana: perquè escoltem l’alumnat i les famílies.
 • Viva: perquè fem moltes activitats i som dinàmics.
 • Sostenible: perquè volem una escola respectuosa amb el medi ambient.

Projecte educatiu

Som una escola que somnia i es projecta cap al futur, però que alhora viu el present. Amb una atenció personalitzada i adaptant-nos al ritme d’aprenentatge de cadascú, el nostre objectiu és que l’alumnat sigui destre amb les eines digitals, utilitzi amb fluïdesa diverses llengües, domini les competències bàsiques, sàpiga gestionar les emocions i adquireixi valors i sentit crític.

Sortim diferent 

L’escola pretén ser ben diferent i dur a terme activitats atractives per a l’alumnat. En un temps en què no es poden fer tantes sortides com abans, l’escola engega el projecte “No sortim, però a l’escola ens divertim”. L’alumnat viurà experiències engrescadores a partir d’activitats diferents i dinàmiques.

Famílies protagonistes

Crear espais perquè les famílies també siguin protagonistes de les aules és molt important per a l’educació de l’alumnat. Per això l’objectiu del projecte és que les famílies participin en el dia a dia de l’escola i que alhora els infants i els joves puguin conèixer i compartir experiències enriquidores. L’escola obre les portes perquè els pares, mares, avis, àvies i altres familiars expliquin el seu ofici, la seva cultura, les iniciatives emprenedores o tinguin l’oportunitat de ser mestres per un dia.

Escola Sostenible

La nostra escola forma part de la xarxa Escoles + Sostenibles, de l’Ajuntament de Barcelona, en el Marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona, amb l’objectiu de sensibilitzar ecològicament la comunitat educativa. L’EMDN aposta per contribuir a la sostenibilitat des de l’educació, ser un agent de canvi per a la ciutat i participar en la resolució de problemes.

Som solidaris

Entenem la nostra escola com un sistema que ha d’obrir-se a la realitat que l’envolta. Estem sempre a punt per col·laborar en projectes socials i solidaris, com per exemple el Banc dels aliments, la Marató de TV3, la recollida de diners per a l’ACNUR per mitjà del Loco Festival o la campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang. També col·laborem amb el barri i, per exemple, fem activitats amb les residències de gent gran: l’alumnat de primària i ESO s’intercanvia cartes molt emotives amb els avis i àvies, hi canta nadales, hi realitza tallers... La nostra comunitat educativa, doncs, no viu d’esquena a la societat ni aliena als problemes dels nostres temps. I és per aquest motiu que hem dissenyat el projecte SOM SOLIDARIS.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és participar activament en la vida cívica i construir i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics. A més a més, es tenen en compte els següents objectius competencials:

 • Utilitzar el judici moral per triar i prendre decisions i exercir activament i responsablement els drets i deures de la ciutadania.
 • Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes.
 • Ser capaç de posar-se en lloc de l’altre.
 • Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària.
 • Valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius.

 

     

Concursem

Una manera lúdica i engrescadora de difondre la cultura és participar en concursos que permetin desenvolupar la creativitat i millorar les competències comunicatives. És per aquest motiu que l’alumnat de l’escola participa en concursos de llengua, literatura, art, ciències… Participar és important, però també ho és divertir-se i aprendre molt.

(Escola)² 

Aquest és un projecte pedagògic transversal creat fa pocs cursos amb la finalitat d’obrir l’escola al barri i de potenciar-ne la integració, tot presentant una sèrie d’activitats realitzades per alumnes de l’escola i adreçada a diferents llars d’infants i centres de gent gran. Un enfocament educatiu diferent bé es mereix uns aprenentatges diferents.

Relacions institucionals

Des de l’escola, col•laborem amb diferents projectes culturals, solidaris, lúdics... organitzats per institucions, ja siguin del nostre país o d’altres països. L’objectiu és que els i les alumnes participin en activitats que els facin créixer com a persones i que els permetin generar una consciència ciutadana.