map-marker

Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

map-marker

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

bubbles

emdn@emdn.cat

link2
users2

Projecte escolar

Avui la teva il·lusió, demà el teu futur

A la nostra escola tothom és protagonista. Per aquest motiu el nostre projecte té en compte totes les persones que la integren. Pensem en present per projectar-nos cap al futur.

Projecte pedagògic

Alumnat

 • Observador: per conèixer el món i el que hi passa.
 • Creatiu: per aportar solucions als reptes.
 • Autònom: per ser capaç d’autogestinar-se.
 • Cooperatiu: per saber treballar en equip i respectar la diversitat.
 • Internacional: per dominar diferents llengües.
 • Crític: per formar pensaments i pensar per si mateix.
 • Innovador: per utilitzar les eines digitals més avançades.

Famílies

 • Participatives: perquè estan disposades a participar en les acitivitats.
 • Implicades: perquè s’interessen per l’educació dels seus fills i filles.
 • Informades: perquè l’escola disposa de diverses vies de comunicació.
 • Col·laboradores: perquè ens permeten millorar el projecte educatiu.
 • Engrescades: perquè els motiven els projectes que desenvolupem.

Professorat

 • Apassionat: per motivar l’alumnat i que gaudeixi de les matèries.
 • Decidit: per apostar pels nous plantejaments educatius.
 • Imaginatiu: per tenir un alumnat creatiu.
 • Avançat: per ser destre en les eines digitals i els idiomes.
 • Comunicatiu: per teixir una bona relació amb l’alumnat.
 • Implicat: per acompanyar l’alumnat en l’aprenentatge.
 • Motivador: per engrescar l’alumnat en les activitats.

Escola

 • Innovadora: perquè iniciem nous projectes d’aprenentatge.
 • Digital: perquè eduquem per dominar les competències digitals.
 • Flexible: perquè personalitzem l’aprenentatge de l’alumnat.
 • Inclusiva: perquè hem dissenyat un pla d’atenció a la diversitat.
 • Humana: perquè escoltem l’alumnat i les famílies.
 • Viva: perquè fem moltes activitats i som dinàmics.
 • Sostenible: perquè volem una escola respectuosa amb el medi ambient.

Projecte educatiu

Som una escola que somnia i es projecta cap al futur, però que alhora viu el present. Amb una atenció personalitzada i adaptant-nos al ritme d’aprenentatge de cadascú, el nostre objectiu és que l’alumnat sigui destre amb les eines digitals, utilitzi amb fluïdesa diverses llengües, domini les competències bàsiques, sàpiga gestionar les emocions i adquireixi valors i sentit crític.

Sortim diferent 

I per què el projecte “Sortim diferent”? Doncs perquè, tal com diu el lema de l’escola ―Som creatius, pensem diferentla nostra proposta pretén ser ben diferent i atractiva per a l’alumnat. Amb aquest projecte l’alumnat té la possibilitat de visitar llocs on només podrà conèixer i viure amb l’escola, de conèixer espais singulars i persones interessants. Tan sols uns exemples: visites a Mercabarna, una biblioteca, una sabateria o la cooperativa Abacus, tallers de cuina a empreses que s’hi dediquen, rutes creades per ells mateixos.

Un enfocament educatiu diferent bé es mereix unes sortides diferents

Famílies protagonistes

El projecte Famílies protagonistes té la voluntat de crear un espai de participació perquè les famílies puguin compartir experiències amb els infants i joves de l’escola. Un espai de participació que hem dissenyat i implementat amb diverses iniciatives perquè el màxim nombre de persones se sentin protagonistes de l’escola.

 • Famílies emprenedores: Comptem amb la participació de famílies que fan xerrades als cursos d’ESO i batxillerat de l’escola sobre la seva experiència emprenedora i professional. Expliquen, per exemple, com van engegar la seva iniciativa i quines dificultats van tenir.
 • El meu ofici: Els pares i mares que ho volen comparteixen el seu ofici amb l’alumnat i n’expliquen les particularitats. L’objectiu: conèixer diferents oficis per tenir una perspectiva global del mercat laboral. Els avis i àvies ens venen a veure.
 • Els avis i les àvies ens venen a veure: L’escola també obre les portes als avis i àvies, que expliquen a l’alumnat quina és o ha estat la seva professió, l’esport que practiquen o practicaven, la recepta més saborosa amb la qual s’han llepat els dits, els llibres que els han fet somiar o reflexionar...
 • Mestres per un dia: Aquesta iniciativa, adreçada a educació infantil, anima les famílies a ser mestres per un dia dels nens i nenes de P3, P4 o P5, i així compartir una experiència amb ells. Durant aproximadament una hora, expliquen un conte, fan algun taller musical o de manualitats...
 • Coneix el meu país: L’objectiu d’aquesta iniciativa és que els nostres alumnes s’enriqueixin culturalment i socialment en una societat multicultural com la que vivim. És per aquest motiu que aquelles famílies que han nascut i viscut fora del nostre país tenen l’oportunitat de fer conèixer al nostre alumnat com és el seu país, quins costums hi ha, quina és la seva cultura...

És molt enriquidor crear espais perquè les famílies
també siguin protagonistes de les aules

Escola Sostenible

El medi ambient és molt important. Hem de ser conscients que la nostra activitat genera molts residus que després han de ser tractats, consumint recursos i energia. El repte principal que tenim com a ciutadans és la reducció d’aquests residus evitant la seva generació i intentant reutilitzar els productes el màxim possible. És per aquest motiu que el nostre centre dins del projecte que hem batejat com a Recicla bé, viu millor! s’incorpora a la xarxa Escoles + Sostenibles, de l’Ajuntament de Barcelona, en el Marc del compromís Ciutadà per la Sostenibilitat de Barcelona.

Objectius

 • Contribuir a la sostenibilitat des de l’educació.
 • Ser un agent de canvi per a la ciutat.
 • Participar en la resolució de problemes (repensar, experimentar, innovar).

Tasques

Com a centre participant en la xarxa Escoles + Sostenibles desenvolupem un ventall d’activitats de millora de la mateixa escola i de l’entorn. Cada curs introduïm noves pràctiques i accions sostenibles i revisem les que ja s’han començat a aplicar. Les tasques que desenvolupem tenen a veure amb el respecte pel medi ambient, el reciclatge, la reutilització, la reducció de residus, etc.

Cuida la terra i ella et cuidarà a tu

Som solidaris

Entenem la nostra escola com un sistema que ha d’obrir-se a la realitat que l’envolta. Estem sempre a punt de col·laborar en projectes socials i solidaris, com per exemple el Banc dels aliments, la Marató de TV3, la recollida de diners per a l’ACNUR per mitjà del Loco Festival o la campanya de donació de sang organitzada pel Banc de Sang. La nostra comunitat educativa, doncs, no viu d’esquena a la societat ni aliena als problemes dels nostres temps. I és per aquest motiu que hem dissenyat el projecte SOM SOLIDARIS.

Objectius

L’objectiu principal del projecte és participar activament en la vida cívica i construir i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics. A més a més, es tenen en compte els següents objectius competencials:

 • Utilitzar el judici moral per triar i prendre decisions i exercir activament i responsablement els drets i deures de la ciutadania.
 • Expressar les pròpies idees i escoltar les alienes.
 • Ser capaç de posar-se en lloc de l’altre.
 • Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària.
 • Valorar les diferències i reconèixer la igualtat de drets entre els diferents col·lectius.

 

     

Concursem

La difusió de la cultura i la participació dels nostres alumnes en les activitats culturals que s’esdevenen a la nostra ciutat ens ajuden a formar alumnat amb criteri. Una manera lúdica, dinàmica i molt engrescadora de fer-ho és participar en diversos concursos que permetin desenvolupar la creativitat i millorar les competències comunicatives.

 • Creativation Challenge: Creativation Challenge és un concurs organitzat per la Fundació Privada per a la Creativació en què participa l’alumnat de 6è de primària de l’escola. Els nois i noies hi realitzen un projecte per donar una solució creativa a un repte real plantejat per una empresa tot basant-se en el Mètode de la Creativació: investigar, imaginar, seleccionar, provar, compartir, comunicar.
 • La Lliga de Debats: La Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat és una competició en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edats entre 15 i 18 anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. La nostra escola, que en el seu projecte inclou diverses activitats i iniciatives de comunicació oral, també forma part de la Lliga.
 • Certamen de Lectura en Veu Alta: El Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta és una iniciativa de la Fundació Enciclopèdia Catalana i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en la qual participen alguns alumnes de primària i ESO. És un concurs que fomenta el gust per la lectura i permet millorar l’entonació, el ritme, les pauses i la fonética i afavoreix i la comprensió lectora.
 • Concurs de creativitat: Sempre disposats a fomentar la creativitat, participem també en un concurs organitzat per 10alamenos9 i la Universitat de Barcelona. L’alumnat treballa en equips per dissenyar i construir (amb material escolar) un nanorobot que solucioni un problema relacionat amb els camps de la medicina, l’agricultura, la mecànica o el medi ambient. El disseny, la selecció del material i el camp d’actuació depenen totalment de l’alumnat, fet que ajuda al fet que provi, millori, solucioni i assimili l’error de forma positiva.
 • Proves Cangur: El nostre alumnat de batxillerat que fa la matèria de matemàtiques participa en les Proves Cangur, un concurs que organitzen més de 60 països dins del programa que es coneix com a Kangorou sans Frontières. Aquestes proves presenten un conjunt de reptes matemàtics, de dificultat creixent i de resposta tancada amb diverses opcions de resposta per a cada problema.