map-marker

Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

map-marker

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

bubbles

emdn@emdn.cat

link2
users2

Educació Infantil

Eduquem amb emoció, aprenguem amb passió

Les iniciatives i projectes que pensem, elaborem i apliquem a les diferents etapes de l’escola neixen amb la voluntat de marcar la diferència i de preparar l’alumnat per a la vida activa i social.

Treballem amb les emocions
 • La gestió de les emocions i l’autoestima: són essencials per a un desenvolupament equilibrat i un aprenentatge significatiu.
 • Les intel·ligències emocionals: tres àmbits interrelacionats (la descoberta de l’entorn, la llengua i les matemàtiques) es treballen a partir de les intel·ligències múltiples i les capacitats.
 • Treballem les emocions a partir de matèries com la música, la psicomotricitat i la plàstica.
Fomentem la curiositat i la creativitat
 • L’interès per descobrir coses i per generar preguntes i respostes: els treballs per projectes activen la curiositat innata del infants per aprendre i descobrir.
 • El desenvolupament de la creativitat: per més imaginatius que siguin els infants, cal plantejar activitats perquè puguin expressar i potenciar la seva creativitat.
 • Les metodologies actives com les rutines i destreses de pensament, el treball cooperatiu o la gamificació faciliten l’aprenentatge.
Ens expressem, cantem, escrivim, manipulem
 • La importància de l’expressió corporal: la psicomotricitat és una forma que tenen els nens i nenes d’explorar el món que els envolta i una eina necessària per al desenvolupament físic, emocional i social.
 • L’educació musical: és important aprendre a treballar la veu i l’oïda. S’ha de potenciar el sentit del ritme i el moviment corporal.
 • Llengua anglesa: els infants aprenen aquest idioma d’una manera divertida i engrescadora i amb mestres de suport nadiues en llengua anglesa.
 • El treball de la lectoescriptura: amb un mètode eficaç i engrescador, els nens i nenes gaudeixen de la lectura i l’escriptura i n’adquireixen un bon nivell.
 • Matemàtiques manipulatives: en un ambient relaxat i engrescador els infants aprenen matemàtiques amb la utilització i creació de materials manipulatius i visuals.
  Eines digitals: enllacem els diversos àmbits d’aprenentatge amb l’ús de les eines digitals i tecnològiques.
Col·laboració amb les famílies
 • Relació i participació de les famílies a l’escola: procurem que sigui efectiva perquè són uns agents educatius indiscutibles per a la qualitat de l’ensenyament i la millora dels resultats acadèmics dels infants.
 • Projectes perquè les famílies puguin participar a l’escola: Mestre per un dia, El meu ofici i Avis i àvies entranyables.

Projecte Thinkin' a Infantil

Creiem fermament que l’aprenentatge de l’anglès és actualment molt important. Per això a l’Escola Mare de Déu de Núria aquesta llengua és clarament protagonista des de l’Educació infantil. En aquesta etapa s’estableixen els fonaments del desenvolupament de l’infant i, per aquest motiu, des de P3 comencem un aprenentatge lúdic i instrumental d’aquesta llengua. La nostra fita és que els nens i nenes s’hi familiaritzin, els agradi aprendre-la i vegin que és habitual en el seu entorn social. Per aconseguir aquest objectiu hem elaborat un projecte global d’aprenentatge de l’anglès que té una continuïtat fins a 2n de batxillerat.

El projecte Thinkin'
 • Una metodologia dinàmica a partir de centres d’interès, oberta i que permet als infants adquirir aquesta llengua de manera natural i significativa.
 • Un enfocament que té com a objectiu que els infants es familiaritzin amb la llengua (l’entonació, el vocabulari i les estructures lingüístiques bàsiques) i la cultura i els costums anglesos.
 • L’ús d’imatges i material de diversa tipologia que permet reforçar les activitats.
 • Un professor especialista que enfoca l’aprenentatge d’una manera lúdica i sistemàtica i que té en compte un programa d’aprenentatge que arriba fins a 2n de batxillerat.
 • Cançons, jocs i petites dramatitzacions en llengua anglesa perquè l’aprenentatge sigui pràctic i divertit.
 • El menjador es converteix en un espai d’aprenentatge més d’aquesta llengua.
Speaking Assistant

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica. És per aquest motiu que tenim un conveni amb CEA Study Abroad, per mitjà del qual disposem d’un auxiliar de conversa de P3 a 2n de batxillerat, i que reforça altres activitats i actuacions que duem a terme perquè l’alumnat domini amb fluïdesa aquest idioma.

Professores natives en llengua anglesa acompanyen l’alumnat perquè millori la competència en aquesta llengua estrangera. Aquesta és una gran oportunitat per practicar la llengua amb una persona nativa, fet que no només afavoreix el desenvolupament de les estratègies d’aprenentatge relacionades amb les destreses orals, sinó també el coneixement d’una altra cultura i els seus costums.

Característiques del projecte

 • En el projecte Speaking assistant, l’alumnat aplica els seus coneixements d’aquesta llengua per mitjà de situacions diverses i jocs.
 • Es treballa d’una manera dinàmica i amb activitats per millorar la competència oral.
 • El projecte reforça l’estudi de la llengua a l’escola i prepara l’alumnat per una part de les proves dels diferents certificats oficials de Cambridge.

Espai d’esbarjo

El pati és un espai ideal per a l’estimulació de la capacitat de jugar i per al desenvolupament dels infants.
És en aquesta estona quan els nens i nenes poden desenvolupar habilitats importants com aprendre de forma autònoma a organitzar-se, relacionar-se amb els companys i companyes, treballar en equip, prendre decisions, resoldre conflictes...

És per tot això que hem pensat que en l’espai d’esbarjo de l’escola els nens i nenes han de tenir llibertat d’acció perquè sigui un espai més divers, integrador, on es fomenti la coeducació i en què no només es jugui a pilota: ha de ser un gran moment per a tots els infants. Volem que tothom hi pugui jugar segons els seus gustos i interessos personals.

Un espai integrador  

Al pati del parvulari, a l’etapa d’infantil, a partir dels dos temps d’esbarjo dels quals disposen els nens i nenes (un al matí i un altre a la tarda), hem ideat un espai d’esbarjo integrador, diferenciat i divers. Al matí, els tres cursos (P3, P4 i P5) comparteixen pati i, per mitjà del joc lliure, es promou la relació entre infants de d’edats diferents. A l’esbarjo de la tarda, els nens i nenes de P3 surten al pati sols una estona i després el comparteixen amb P4 i P5. Cada dia s’hi proposa jocs diferents:

 • Ens ho passem bé amb materials diversos (bicicletes, jocs de construccions, joc
  simbòlic -nines, animals...-, pilotes, cotxes ...).
 • Juguem a jocs d’exterior: a la petanca, a bitlles, a jocs de punteria, amb
  baldufes...
 • Proposem jocs variats: el mocador, mata conills, la bomba, pica paret...
 • Omplim les nostres capses de fusta amb llibres i ens endinsem en aventures fantàstiques.

Robòtica

En una societat canviant, moderna, creativa, plena de noves expectatives i nous reptes de treball, l’Escola Mare de Déu de Núria ofereix mitjançant la robòtica la possibilitat que el seu alumnat de l’etapa d’infantil, 1r i 2n de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO explori d’una manera divertida i atractiva les habilitats socials, de comunicació, de treball en equip i d’aprenentatges tècnics aplicats a la vida quotidiana.

BEE BOTS: per als més petits (P3, P4, P5, 1r i 2n de primària)
 • Què són els BEE BOTS?
  Unes abelles robot que mitjançant programacions d’itineraris senzills fan que els infants aconsegueixin estructurar el seu pensament, analitzar i aprendre mitjançant l’assaig-error d’una manera molt vivencial. Aquesta eina és importantíssima per al treball espacial, per millorar l’orientació de l’alumnat i per a començar el treball cooperatiu. A més, ajuda a assimilar altres conceptes en àrees com les llengües, les matemàtiques o la plàstica.
 • Què fem amb els BEE BOTS?
  En cada sessió es treballa una àrea diferent, des de les matemàtiques fins a la lectoescriptura. Els nens i nenes programen el robot utilitzant els botons de la part superior per seqüenciar els seus moviments. A més, en petits grups, han de plantejar les seves hipòtesis i experimentar amb el robot.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  Els nens i nenes que aprenen a programar demostren més capacitat d’atenció, més autonomia i un major plaer pel descobriment de nous conceptes, i també desenvolupen habilitats cognitives i sòcio-emocionals.
LEGO MINDSTORM EV3: per als grans (1r, 2n i 3r d’ESO)
 • Què és LEGO Mindstorm?
  Un kit educatiu de robòtica de LEGO creat i pensat per despertar la passió per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques, la geometria i la informàtica (les matèries STEM). Permet construir robots i programar-los amb diversos sensors i motors, amb una infinitat de possibilitats en què els límits els posa l’alumnat.
 • Què fem amb LEGO Mindstorm?
  En cada sessió, es treballa una àrea diferent: les ciències, l’enginyeria, les matemàtiques, la tecnologia, la geometria o la informàtica, és a dir, totes les matèries STEM. Els nois i noies programen els robots utilitzant tauletes i ordinadors a partir d’una programació per blocs i creen algoritmes de complexitat progressiva per experimentar amb els robots que han creat ells mateixos.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  A partir d’una metodologia activa i lúdica, desenvolupem la creativitat tant en l’àmbit individual com el col·lectiu per tal de treballar la geometria o les matemàtiques. Estimulem la capacitat per resoldre problemes creant situacions reals i trobant solucions. Ajudem a desenvolupar un pensament lògic.

Tots som científics

El vessant científic també és molt important en l’aprenentatge dels infants i dels joves, atès que la ciència es troba en la superfície i en el fons de molts aspectes del nostre entorn. L’escola ofereix un projecte de pràctiques d’índole científica. L’objectiu? Apropar aquest àmbit a tot l’alumnat de l’escola.

Uns veritables científics

Volem que els nostres alumnes esdevinguin uns veritables científics i per aquest motiu hem dissenyat un projecte que permet la interacció entre cursos. Els alumnes d’ESO que cursen la matèria de Biologia són els encarregats de preparar uns experiments per divulgar la ciència als alumnes d’Infantil i Primària. Un cop al trimestre, els presenten un experiment que afavoreix la participació dels infants. L’aprenentatge, d’aquesta manera, és doble: els alumnes més petits aprenen moltes coses participant activament de l’experiment i els més grans aprenen preparant-lo i mostrant-lo.

L'alumnat, l'autèntic protagonista

Un dels punts forts del projecte és que l’aprenentatge recau totalment en els alumnes mateixos. D’una banda, els alumnes d’ESO aprenen ciència fent ciència perquè es promou la capacitat de recerca d’informació, perquè després es posen en pràctica els coneixements científics provant i preparant els experiments, i, finalment, perquè es treballa la capacitat de divulgació i explicació dels resultats. De l’altra, els alumnes d’Infantil aprenen també ciència ―en aquest cas des d’un vessant pràctic i motivador― per mitjà del joc i la manipulació, fet que els estimula la curiositat i la capacitat d’exploració. Per tot això, amb aquest projecte ens separem de la concepció tradicional de l’ensenyament de les ciències i capgirem els rols a l’aula: l’alumnat és un actor del procés, mentre que el professorat és únicament un guia del seu aprenentatge.

Filosofia 3/18

A més dels continguts de les assignatures, l’escola és responsable de fer arribar a tot l’alumnat una sèrie de conceptes i valors, com la justícia, la veritat, l’amistat o la llibertat, que són indispensables per a desenvolupar plenament la vida que vivim. Com que aquestes qüestions són tractades per la filosofia, volem que aquesta matèria arribi a tot l’alumnat, des dels més petits als més grans de l’escola. És necessari ensenyar als infants i joves a filosofar. D’aquesta manera, aprendran a pensar i podran construir un món millor, ser ciutadans actius i compromesos, una qüestió molt necessària en la nostra societat.

Ensenyem a pensar, no què pensar

Per això posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.