Escola: Mallorca, 598
Tel. 932 456 629 - 608 378 364

Parvulari: Vidiella, 15-17
Tel. 934 559 564 - 608 378 364

emdn@emdn.cat

Educació Infantil

Eduquem amb emoció, aprenguem amb passió

Les iniciatives i projectes que pensem, elaborem i apliquem a les diferents etapes de l’escola neixen amb la voluntat de marcar la diferència i de preparar l’alumnat per a la vida activa i social. Creem una educació infantil plena d’il·lusió.

Organització del temps educatiu

A l'Educació Infantil la dimensió temporal educativa ha de ser diferent de la de les altres etapes. El nostre horari en aquesta etapa és semblant a un cercle, que no és una figura tancada ni lineal, sinó oberta, perquè proposem unes activitats i uns continguts dinàmics, flexibles i adaptables, no estàtics. La nostra seqüenciació de l'horari comença i acaba de la mateixa manera, com si fos un cercle, i estableix unes rutines motivadores i relaxants. Aquest plantejament harmònic afavoreix que l'infant interioritzi marcs de referència temporals, li aporta una seguretat, li permet establir uns vincles afectius i potencia les emocions positives.

Treballem amb les emocions
 • La gestió de les emocions i l’autoestima: són essencials per a un desenvolupament equilibrat i un aprenentatge significatiu.
 • La intel·ligència emocional: tres àmbits interrelacionats (la descoberta de l’entorn, la llengua i les matemàtiques) es treballen a partir de les intel·ligències múltiples i les capacitats.
 • Treballem les emocions a partir de matèries com la música, la psicomotricitat i la plàstica.
Fomentem la curiositat i la creativitat
 • L’interès per descobrir coses i per generar preguntes i respostes: els treballs per projectes activen la curiositat innata del infants per aprendre i descobrir.
 • El desenvolupament de la creativitat: per més imaginatius que siguin els infants, cal plantejar activitats perquè puguin expressar i potenciar la seva creativitat.
 • Les metodologies actives com les rutines i destreses de pensament, el treball cooperatiu o la gamificació faciliten l’aprenentatge.
Ens expressem, cantem, escrivim, manipulem
 • La importància de l’expressió corporal: la psicomotricitat és una forma que tenen els nens i nenes d’explorar el món que els envolta i una eina necessària per al desenvolupament físic, emocional i social.
 • L’educació musical: és important aprendre a treballar la veu i l’oïda. S’ha de potenciar el sentit del ritme i el moviment corporal.
 • Llengua anglesa: els infants aprenen aquest idioma d’una manera divertida i engrescadora i amb mestres de suport nadiues en llengua anglesa.
 • El treball de la lectoescriptura: amb un mètode eficaç i engrescador, els nens i nenes gaudeixen de la lectura i l’escriptura i n’adquireixen un bon nivell.
 • Matemàtiques manipulatives: en un ambient relaxat i engrescador els infants aprenen matemàtiques amb la utilització i creació de materials manipulatius i visuals.
 • Eines digitals: enllacem els diversos àmbits d’aprenentatge amb l’ús de les eines digitals i tecnològiques
Col·laboració amb les famílies
 • Relació i participació de les famílies a l’escola: procurem que sigui efectiva perquè són uns agents educatius indiscutibles per a la qualitat de l’ensenyament i la millora dels resultats acadèmics dels infants.
 • Projectes perquè les famílies puguin participar a l’escola: Mestre per un dia, El meu ofici i Avis i àvies entranyables.

Projecte Thinkin' a Infantil

Estudiar anglès sense arribar a parlar-lo ni entendre’l amb un cert nivell? A l’Escola Mare de Déu de Núria volem evitar que el nostre alumnat tan sols en sàpiga la gramàtica.

El projecte Thinkin’ neix de la necessitat de proveir el nostre alumnat de les millors eines per al seu futur. La nostra fita és que els infants i joves es familiaritzin amb la llengua anglesa, en gaudeixin de l’aprenentatge i vegin que és habitual en l’entorn social.

Els objectius que s’estableixen en aquesta etapa són els següents:

 • Identificar la llengua anglesa com a mitjà d’expressió i el seu ús en la vida diària.
 • Promoure una actitud positiva davant l’expressió en aquest idioma.
 • Comprendre estructures simples en un discurs senzill.
 • Formular frases simples.
 • Assolir un vocabulari bàsic d’objectes i de situacions significatives.

Espai d’esbarjo

El pati és un espai ideal per a l’estimulació de la capacitat de jugar i per al desenvolupament dels infants.
És en aquesta estona quan els nens i nenes poden desenvolupar habilitats importants com aprendre de forma autònoma a organitzar-se, relacionar-se amb els companys i companyes, treballar en equip, prendre decisions, resoldre conflictes...

És per tot això que hem pensat que en l’espai d’esbarjo de l’escola els nens i nenes han de tenir llibertat d’acció perquè sigui un espai més divers, integrador, on es fomenti la coeducació i en què no només es jugui a pilota: ha de ser un gran moment per a tots els infants. Volem que tothom hi pugui jugar segons els seus gustos i interessos personals.

Un espai integrador  

Al pati del parvulari, a l’etapa d’infantil, a partir dels dos temps d’esbarjo dels quals disposen els nens i nenes (un al matí i un altre a la tarda), hem ideat un espai d’esbarjo integrador, diferenciat i divers. Al matí, els tres cursos (P3, P4 i P5) comparteixen pati i, per mitjà del joc lliure, es promou la relació entre infants de d’edats diferents. A l’esbarjo de la tarda, els nens i nenes de P3 surten al pati sols una estona i després el comparteixen amb P4 i P5. Cada dia s’hi proposa jocs diferents:

 • Ens ho passem bé amb materials diversos (bicicletes, jocs de construccions, joc simbòlic, pilotes, cotxes...).
 • Juguem a jocs d’exterior: a la petanca, a bitlles, a jocs de punteria, amb
  baldufes...
 • Proposem jocs tradicionals engrescadors.
 • Omplim les nostres capses de fusta amb llibres i ens endinsem en aventures fantàstiques.

Robòtica

En una societat canviant, moderna, creativa, plena de noves expectatives i nous reptes de treball, l’Escola Mare de Déu de Núria ofereix mitjançant la robòtica la possibilitat que el seu alumnat de l’etapa d’infantil, 1r i 2n de primària i 1r, 2n i 3r d’ESO explori d’una manera divertida i atractiva les habilitats socials, de comunicació, de treball en equip i d’aprenentatges tècnics aplicats a la vida quotidiana.

BEE BOTS: per als més petits (P3, P4, P5, 1r i 2n de primària)
 • Què són els BEE BOTS?
  Unes abelles robot que mitjançant programacions d’itineraris senzills fan que els infants aconsegueixin estructurar el seu pensament, analitzar i aprendre mitjançant l’assaig-error d’una manera molt vivencial. Aquesta eina és importantíssima per al treball espacial, per millorar l’orientació de l’alumnat i per a començar el treball cooperatiu. A més, ajuda a assimilar altres conceptes en àrees com les llengües, les matemàtiques o la plàstica.
 • Què fem amb els BEE BOTS?
  En cada sessió es treballa una àrea diferent, des de les matemàtiques fins a la lectoescriptura. Els nens i nenes programen el robot utilitzant els botons de la part superior per seqüenciar els seus moviments. A més, en petits grups, han de plantejar les seves hipòtesis i experimentar amb el robot.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  Els nens i nenes que aprenen a programar demostren més capacitat d’atenció, més autonomia i un major plaer pel descobriment de nous conceptes, i també desenvolupen habilitats cognitives i sòcio-emocionals.
LEGO MINDSTORM EV3: per als grans (1r, 2n i 3r d’ESO)
 • Què és LEGO Mindstorm?
  Un kit educatiu de robòtica de LEGO creat i pensat per despertar la passió per les ciències, la tecnologia, l’enginyeria, les matemàtiques, la geometria i la informàtica (les matèries STEM). Permet construir robots i programar-los amb diversos sensors i motors, amb una infinitat de possibilitats en què els límits els posa l’alumnat.
 • Què fem amb LEGO Mindstorm?
  En cada sessió, es treballa una àrea diferent: les ciències, l’enginyeria, les matemàtiques, la tecnologia, la geometria o la informàtica, és a dir, totes les matèries STEM. Els nois i noies programen els robots utilitzant tauletes i ordinadors a partir d’una programació per blocs i creen algoritmes de complexitat progressiva per experimentar amb els robots que han creat ells mateixos.
 • Què aconseguim amb aquest projecte?
  A partir d’una metodologia activa i lúdica, desenvolupem la creativitat tant en l’àmbit individual com el col·lectiu per tal de treballar la geometria o les matemàtiques. Estimulem la capacitat per resoldre problemes creant situacions reals i trobant solucions. Ajudem a desenvolupar un pensament lògic.

Tots som científics

El vessant científic també és molt important en l’aprenentatge dels infants i dels joves, atès que la ciència es troba en la superfície i en el fons de molts aspectes del nostre entorn. L’escola ofereix un projecte de pràctiques d’índole científica. L’objectiu? Apropar aquest àmbit a tot l’alumnat de l’escola.

Uns veritables científics

Volem que els nostres alumnes esdevinguin uns veritables científics i per aquest motiu hem dissenyat un projecte que permet la interacció entre cursos. Els alumnes d’ESO que cursen la matèria de Biologia són els encarregats de preparar uns experiments per divulgar la ciència als alumnes d’Infantil i Primària. Un cop al trimestre, els presenten un experiment que afavoreix la participació dels infants. L’aprenentatge, d’aquesta manera, és doble: els alumnes més petits aprenen moltes coses participant activament de l’experiment i els més grans aprenen preparant-lo i mostrant-lo.

L'alumnat, l'autèntic protagonista

Un dels punts forts del projecte és que l’aprenentatge recau totalment en els alumnes mateixos. D’una banda, els alumnes d’ESO aprenen ciència fent ciència perquè es promou la capacitat de recerca d’informació, perquè després es posen en pràctica els coneixements científics provant i preparant els experiments, i, finalment, perquè es treballa la capacitat de divulgació i explicació dels resultats. De l’altra, els alumnes d’Infantil aprenen també ciència ―en aquest cas des d’un vessant pràctic i motivador― per mitjà del joc i la manipulació, fet que els estimula la curiositat i la capacitat d’exploració. Per tot això, amb aquest projecte ens separem de la concepció tradicional de l’ensenyament de les ciències i capgirem els rols a l’aula: l’alumnat és un actor del procés, mentre que el professorat és únicament un guia del seu aprenentatge.

Som artistes

L'art, les emocions i l'experimentació són una bona combinació. Amb el projecte "Som artistes" pretenem apropar el món de l'art als nens i nenes de l'escola. L'expressió artística és un mitjà a través del qual els infants poden comunicar-se d'una manera més espontània. A través del llenguatge visual i plàstic expressen les seves idees i emocions. D'aquesta manera:

 • Potenciem la creativitat, l'experimentació i la manipulació amb materials i eines diverses.
 • Treballem les emocions i els sentiments a partir de l'art.
 • Afavorim que els nens i nenes expressin de manera imaginativa i lliure.
 • Promovem la presència de l'art a l'escola.
 • Fomentem la cooperació a partir d'activitats artístiques.

Filosofia 3/18

A més dels continguts de les assignatures, l’escola és responsable de fer arribar a tot l’alumnat una sèrie de conceptes i valors, com la justícia, la veritat, l’amistat o la llibertat, que són indispensables per a desenvolupar plenament la vida que vivim. Com que aquestes qüestions són tractades per la filosofia, volem que aquesta matèria arribi a tot l’alumnat, des dels més petits als més grans de l’escola. És necessari ensenyar als infants i joves a filosofar. D’aquesta manera, aprendran a pensar i podran construir un món millor, ser ciutadans actius i compromesos, una qüestió molt necessària en la nostra societat.

Ensenyem a pensar, no què pensar

Per això posem en pràctica el projecte FILOSOFIA 3/18, un currículum complet i sistemàtic que permet filosofar dels 3 als 18 anys. Així, s’obre un espai per a la reflexió, el sentit crític i la capacitat d’aplicar la raó, que acompanyen a tot l’alumnat des del principi. Els més petits treballen fonamentalment a partir de jocs i contes, i a totes les etapes educatives el projecte es desenvolupa per mitjà de lectures i diàlegs filosòfics.

Comunicació oral

Amb la comunicació verbal es poden transmetre coneixements, emocions, experiències, etc. A l’etapa d’infantil és essencial per a estimular la llengua oral i per a la formació de vincles en els nens i nenes. D’aquesta manera a l’aula:

 • S’expressen sentiments i emocions.
 • S’arriben a acords i es prenen decisions que afecten el grup.
 • Es fomenta la construcció de relacions amb les altres persones.
 • S’amplia el lèxic per al creixement personal i acadèmic.
 • S’estimula el desenvolupament psicoafectiu de l’infant per poder expressar les emocions.